Vitula: Okolí zámku v Židlochovicích konečně obživne

21. 7. 2017

U Penny se již delší dobu červená zámecká zeď, určitě naše čtenáře zajímá, zda jde o její definitivní podobu a co nás u ní výhledově čeká? 

Možná bych začal krátkým pohledem do historie. Hned po posledních volbách jsme se rozhodli zpracovat možné varianty řešení prostoru u zámecké zdi. Byl to také jeden z prvních návrhů pana architekta Jury v našem městě, pomineme-li ovšem jeho vítězný návrh naší rozhledny, tzv. „Akátové věže“. Šťastnou shodou náhod jsme se trefili do období, kdy i Lesy České republiky začaly pracovat na rozsáhlých rekonstrukcích židlochovického zámku. Mimo jakoukoli diskuzi bylo odstranění staré kancelářské budovy a buněk, které se v tomto území nacházely. Další debata nad osudem tohoto území však již byla složitější. Její součástí byly například sondy u paty zámecké zdi, které pro nás měly poměrně překvapivý, ale příznivý výsledek. Ukázalo se, že ač je zeď zakryta dosti mokrou hlínou, je i přesto na svém základu v hloubce přibližně tří metrů ve velmi dobrém stavu. Museli jsme obdivovat práci našich předků, kteří zjevně používali velmi kvalitní materiály. Odtud byl jenom krok k rozhodnutí co nejvíce zachovat původní vzhled zdi. 

Bude se zeď ještě dále upravovat? Jak zapadá do celkového konceptu úprav? 

Zámecká zeď a původní příkop jsou klíčovými prvky nového návrhu. Plocha zdi však bude mít v nové podobě různé funkce. Občané si mohou všimnout, že část zdi je natřena lehce okrovou barvou, ta má za cíl se co nejvíce přiblížit původnímu vzhledu. Z toho důvodu Lesy ČR také použily technologii doporučenou památkáři, obvyklou již v dávné historii. A to nátěr vápenným roztokem s příměsí barvy. Spodní část, která bude v budoucnu zakryta novým vodním prvkem, ošetřena nebyla. V návrhu, jak si mnozí občané vzpomenou, totiž počítáme s nápodobou vodního příkopu podél většiny zámecké zdi. 

Je barevnost to jediné, co se na zámecké zdi mění? 

Nikoliv. K dalším úpravám dojde v zadním rohu koruny zámecké zdi. V tomto prostoru bude vybudován nový vstup i s ochrannými prvky proti případným vandalům. Na tento roh pak bude navazovat nový dřevěný plot, vybudovaný směrem k silnici. Řešení toho prostoru je také důvodem zpoždění očekávané výstavby. Bylo totiž nutné jak s Lesy ČR, tak s panem Benešem dohodnout všestranně přijatelné řešení. 

Kdy se tedy dočkáme reálné úpravy daného prostoru? 

Stavební řízení se nám tím bohužel protáhlo. Ale vzhledem k tomu, že v tomto prostoru jde z dotačního titulu jen drobná položka na zeleň, kterou lze časově posunout, nezpůsobí nám tato prodleva žádné problémy. Naopak se nám tak podaří dobře sladit stavbu plánovaného parkoviště podél silnice, která by měla být financována z projektu vlakového terminálu. Pokud poběží všechno dobře, lze realizaci nového parku očekávat na podzim letošního roku. 

Mluvíte o stavbě nového terminálu, ta se také reálně blíží? 

17. května jsme podali projekt na financování terminálu a očekáváme stanovisko poskytovatele zdrojů do konce června letošního roku. Po té bude následovat dopracování projektové dokumentace a soutěž o dodavatele. Nic se tedy nemění na tom, že v roce 2019 chceme zahájit obnovenou železniční dopravu ze Židlochovic. 

Petr Francán

RegionZidlochovicko.cz

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jan Vitula

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme