Válek: Novela zákona o veřejném zdr. pojištění je posun dobrým směrem

16. 9. 2021

Zákon č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, se přeci jen dočkal rozsáhlé novely, kterou na své poslední schůzi v tomto volebním období schválila Poslanecká sněmovna. Včera poslanci odsouhlasili verzi, jíž obdrželi jako vratku ze Senátu. Hlasování se zúčastnilo 151 poslanců, pro bylo 134 z nich a žádný nebyl proti. Chybí tak už jen podpis prezidenta republiky. „Je to určitě posun dobrým směrem. Novela přináší řešení paragrafu 16, který se začal zneužívat na všechno možné. Má však dvě slabá místa,“ okomentoval přijetí novely pro Zdravotnický deník, šéf poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek.

Byl to právě profesor Válek, kdo na grémiu Sněmovny požádal o přednostní zařazení a rychlé projednání zákona č. 48/1997. Stalo se tak doslova za pět minut dvanáct. Klíčový zdravotnický zákon se dostal mezi „vyvolené“ normy, které ještě prošly v tomto volebním období. Kdyby včera poslanci novelu vrácenou Senátem neschválili, spadla by definitivně pod stůl.

Přitom do její přípravy se ministrovi Adamu Vojtěchovi a jeho spolupracovníkům podařilo zapojit široké spektrum „stakeholderů“ českého zdravotnictví. Přijetí novely s napětím očekávaly zejména organizace pacientů se vzácnými onemocněními, jímž přinese jistotu dostupnosti nových terapií a zjednodušení procesu jejich schvalování. Včera ve Sněmovně Vlastimil Válek připomněl, jak v problematické situaci byli lékaři, kteří takové pacienty léčí. „V mnoha případech to bylo extrémně smutné a  frustrující nejenom pro kohokoliv, kdo dělá ve zdravotnictví, ale především pro pacienty. Doufám, že těchto příběhů výrazně ubude, anebo dokonce zmizí,“ uvedl Válek. Také pochválil sněmovní zdravotní výbor. Zákon vznikal dlouhou dobu a poslanci na jeho projednání mohli mít téměř rok. Jenže loni byl odvolán ministr zdravotnictví Vojtěch a s ním odešel i hlavní autor zákona náměstek Filip Vrubel. „Pak se tam střídali ministři a náměstci, kteří vůbec netušili, co v tom zákoně je, takže ho nebyli schopni na zdravotním výboru ani prezentovat. Nevěděli, jaký je jeho obsah. Nebýt zdravotního výboru, tak se zákon v té době nemohl posunovat vůbec dopředu,“ zdůraznil.

Podle Válka má schválená novela dvě slabá místa. Prvním je, že v ní není explicitně řečeno, že se (a jak) navýší rozpočet nemocnic v případě, že bude mít pacienty na drahé léčbě, což se týká zejména vzácných onemocnění. „Balení jednoho léku může stát 50 milionů korun, stačí se objeví tři takoví pacienti, které nemocnice nesmí odmítnout a může se tak dostat do finančních problémů. To, nelze řešit paušálem,“ vysvětluje profesor Válek. Druhá věc, která mu v zákoně vadí, se týká úhrady pojišťoven, které se dle znění novely budou odvíjet podle toho, jak na tom bude státní rozpočet. „Což je ale nesmysl, protože pojišťovny mohou mít velkou finanční rezervu, ale státní rozpočet na tom může být špatně. Pojišťovny se na něj odvolají a odmítnou léčbu hradit,“ míní Vlastimil Válek, který, když se ohlédne za celým volebním období vidí jako pozitivum, že se podařilo konsensuálně schválit klíčové zdravotnické zákony.

Novela zákona č. 48/1997 byla do Poslanecké sněmovny vrácena Senátem podle ministra Adama Vojtěcha zejména proto, že „bylo žádoucí odstranit problémy, které by mohly v praxi vzniknout v důsledku přijetí některých poslaneckých pozměňovacích návrhů“. Úpravy navržené Senátem se týkají například rozšíření úhrady očkování proti meningokokovým infekcím, nebo právní úpravy center duševního zdraví a přechodných ustanovení souvisejících s jejich zavedením s tím, že účinnost ustanovení vztahujících se k těmto centrům bude odložena do 1. ledna 2025.

„Cílem je přispět ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění, a to zejména v oblasti přezkoumávání podmínek pro úhradu zdravotních služeb. Díky této novele tedy bude sjednocen proces rozhodování zdravotních pojišťoven, zrychlí se dotčená řízení a zlepší se procesní postavení pojištěnců. Kromě toho návrh upravuje také mnoho dalších dílčích oblastí, z nichž mohu připomenout například zvýšení dostupnosti vysoce inovativních léčivých přípravků a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění nebo zvýšení dostupnosti zdravotnických prostředků. Mezi další oblasti, které byly do návrhu inkorporovány v rámci projednání v Poslanecké sněmovně, patří zejména legislativní vymezení center duševního zdraví, center vysoce specializované zdravotní péče pro pacienty se vzácným onemocněním, urgentních příjmů, screeningových pracovišť nebo pacientských organizací,“ shrnul význam novely zákona včera ve Sněmovně ministr Vojtěch.  

Zdravotnický deník

V Praze dne 15. září 2021

Štítky