15. 8. 2021

Společnými silami zakoupilo v minulém roce město Letovice a Svazek vodovodů a kanalizací čistírnu odpadních vod společnosti Tylex v Letovicích. Nyní se vše připravuje na začátek výrazné modernizace čištění odpadních vod ve městě a jako první je na řadě intenzifikace dosavadní městské čistírny. A město chce mít co nejdříve v rukou projekt a mít tak možnost zažádat o dotační prostředky.
„Schválili jsme další krok v rámci tohoto dlouhodobého projektu. Místo nově zakoupené čistírny v Tylexu bude do budoucna přečerpávající stanice, ale to je až jeden z dalších kroků. Prvně je nutné intenzifikovat původní městskou čistírnu. A tak se Svazkem vodovodů a kanalizací řešíme podmínky, které budou zadány. To je první krok, který musíme provést,“ říká starosta města Petr Novotný. „Potřebujeme vytvořit projekt a následně zažádat o dotace, protože v tuto chvíli se ještě dají získat. Proto nebudeme čekat a chceme mít pro žádost nachystáno vše co nejdříve,“ dodal.
I tak to ovšem nebude nijak jednoduchá a rychlá práce. „Může to trvat klidně půl roku nebo rok. Zabere to spoustu času. Ale jednoduše musíme mít projekt co nejdříve, abychom věděli, co můžeme očekávat a byli na to připraveni,“ poukázal starosta s tím, že prozatím se těžko odhadují také náklady na intenzifikaci. „Až na základě projektu budeme znát položkový rozpočet. Jakou výši následně vysoutěžíme, to bude jiná. Proto zatím nemusíme řešit ani současné zdražení materiálu, do realizace je ještě daleko. Ale pokud máme mít šanci na získání dotačních prostředků, musíme být připraveni po všech stránkách. Bez dotací by bylo nemožné takový projekt vůbec provést,“ doplnil Novotný.
Podle ředitele VAS Boskovice Petra Fialy bylo na obou ČOV dále nedávno nutné realizovat potřebné rekonstrukce, protože část technologií byla již na hraně životnosti. „Tím se také získal čas pro přípravu celkového koncepčního řešení. Na konci celého projektu bude v Letovicích čistit odpadní vody jediná kapacitní ČOV, na kterou budou čerpány odpadní vody i z těch částí povodí, odkud by na městskou ČOV gravitačně nedotekly. Nová ČOV bude navržena pro vyčištění odpadních vod na stávající přísné limity, a to i včetně dostatečné rezervy pro připravovaný rozvoj výstavby ve městě Letovicích,“ zakončil Fiala.

Regionpress.cz

V Letovicích dne 15. srpna 2021

Štítky
Osobnosti: Petr Novotný
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme