Jan Vitula je v krajských volbách lídrem hnutí Spolu pro Moravu

21. 9. 2020

Současný náměstek hejtmana pro školství, vědu, výzkum a inovace a starosta Židlochovic Jan Vitula jde do voleb jako lídr koalice Spolu pro Moravu složené z TOP 09, SZ, Idealistů, Moravského zemského hnutí a Liberálně ekologické strany.

Proč jste se rozhodl kandidovat na hejtmana Jihomoravského kraje?

Samotná kandidatura na hejtmana není to nejdůležitější. Podstatné je, že kandiduji s odborníky a lidmi, za kterými je velké množství práce, a kterým záleží na našem kraji. A právě proto, že nám záleží na našem kraji, jsme dali dohromady koalici Spolu pro Moravu (TOP 09, Strana zelených, LES, Moravské zemské hnutí, Idealisté). Je samozřejmě jasné, že chceme uspět. Ale kandiduji hlavně proto, že zastoupení na kraji nám umožní řešit problémy okolo nás ať již ekonomické, ve školství či ty nejvíce palčivé, které souvisí s naší krajinou.

Jak vidíte své šance na zvolení?

Tyhle volby považuji za mimořádně důležité. Na čtyři roky rozhodnou o tom, kdo povede kraj. Bude to období hodně složité. Kromě toho, že se budeme muset vypořádat s následky covidové krize, nás čekají i další závažné problémy, jako je stabilita krajiny a s tím související dostatek vody nebo fungující sociální služby. Navíc nás za rok čekají parlamentní volby, které mohou být podobně zlomové, a já bych byl moc rád, kdyby přišlo hodně lidí volit. Teď mohu jen říci, že máme silnou kandidátku, realistický program, zkušenosti a chuť pracovat pro kraj. V tom jsou naše šance skvělé.

Pokud budete zvolen hejtmanem, potažmo zastupitelem Jihomoravského kraje, jaké budete mít priority?

Ať už bude hejtmanem či hejtmanka kdokoli, je nutné začít okamžitě řešit vážné problémy kraje. Připravit se na možnou ekonomickou krizi, rozvíjet veřejnou dopravu, řešit stav komunikací nebo zdravotnictví a sociální služby, které právě v souvislosti s covidem získaly nový rozměr. Velkou výzvou je i stav naší krajiny, která je krásná, ale fakt se jí nedaří. Dnes už snad nikdo nepochybuje o tom, že existuje klimatická změna, a pokud se má naší krajině opět dařit, potřebujeme v ní udržet vodu. Na to máme nástroje i možnosti, jen je jasné, že to u řady velkých agropodnikatelů vzbudí velkou nelibost. I přes tento odpor je však nutno se změnami začít, protože brzy může být na řadu věcí pozdě, stejně jako je dnes pozdě na záchranu jehličnatých lesů na sever od Brna.

Jste náměstek hejtmana, v čem konkrétně byste v příštím volebním období rád navázal na současnou práci na kraji?

Měl jsem na starosti především oblast vědy, inovací a podporu talentů. Oběma těmto oblastem se věnuji již skoro 20 let, bez ohledu na to, zda jsem na kraji, nebo ne. Řídil jsem operační programy na ministerstvu školství v celkovém rozsahu takřka 120 miliard korun. Dělal jsem nějakou dobu kvestora na Masarykově univerzitě. A troufám si říci, že i díky mně je dnes Jihomoravský kraj v této oblasti naprostou jedničkou. To je věc, ve které bych určitě rád pokračoval. Částečně jsem měl vliv i na školství v našem kraji. Vzdělávání považuji za mimořádně důležité a je to také oblast, která by mě velmi zajímala.

Jak významné je pro Vás téma boje se suchem? Myslíte si, že byste z pozice hejtmana dokázal více pomoci zemědělcům v našem kraji? Nebo naopak, potřebují vůbec naši zemědělci podporu ze strany hejtmanství?

Boj se suchem je pro nás jedno z klíčových témat. Obávám se však, že skutečné řešení dopadu klimatických změn, kde sucho je jenom jedním z problémů, bude v přímém rozporu s ekonomickými zájmy velkých zemědělských podniků. Alespoň těmi krátkodobými. Takže si myslím, že naše role ve vztahu k zemědělcům je v této oblasti spíše přesvědčující a vysvětlující. Třeba v Židlochovicích se nám to poměrně dobře daří a v současné době chystáme projekt na vytvoření slepého ramene Svratky. A to vůbec nemluvím o již realizovaných projektech mokřadů a přeměně části zemědělské krajiny na louky. Dopady klimatický změn je však potřeba řešit nejenom v zemědělské krajině, ale i ve městech. A na obě oblasti máme díky spojení s ostatními stranami opravdu dobré experty. Ať už je to starostka Jana Drápalová ze Strany zelených, která v nedávné době dostala Vavrouškovu cenu za nejlepší ekologický počin, nebo David Veselý (LES), který má na Povodí Moravy na starosti revitalizace toků.

Jak by se měl kraj podle Vás vypořádat s ekonomickými dopady koronavirové krize, když se krajům obecně zřejmě nebude dostávat peněz na případné investice a vytvoření nových pracovních míst?

Na tuhle otázku opravdu není jednoduchá odpověď. Zvlášť s ohledem na to, že koronavirová krize není zjevně u konce. Je potřeba na rovinu říci, že restart ekonomiky musí primárně obstarat stát. Kraj může být pouze nápomocen v některých okrajových oblastech. Spolu pro Moravu má zpracovaný plán a jsem přesvědčen, že to zvládneme. Jen se politické strany musí přestat hašteřit a začít alespoň v této oblasti táhnout za jeden provaz.

Měl by Jihomoravský kraj investovat ještě víc peněz do zdravotnictví, tedy zejména do krajských nemocnic a do vzdělávání mladých lékařů, aby je udržel v kraji?

Zdravotnictví je velmi specifická oblast, kde většina zdrojů, která přichází do nemocnic, neprochází krajským rozpočtem, ale systémem zdravotního pojištění. Peníze z krajského rozpočtu jsou opravdu jen drobným příspěvkem, a i kdyby je kraj navýšil několikanásobně, nic moc by to nezměnilo. Dle mého názoru je potřeba spíše se dívat na to, jak efektivně a do čeho přesně jsou krajské prostředky investovány. Co se týče vzdělávání mladých lékařů, tam by mohl kraj těsněji spolupracovat s Masarykovou univerzitou. Myslím, že například možnost absolvovat praxi na jednotlivých krajských zařízeních by všem institucím významně pomohla. A možná je škoda, že se krajské nemocnice lépe nedomluvily a v posledních dvou letech nevyužily více situace, že fakultní nemocnice takřka nepřijímaly nové zaměstnance. Ale zdravotnictví je opravdu velmi složitá věc, která nemá žádná jednoduchá a rychlá řešení.

Dalším důležitým tématem je doprava. Budete usilovat o zvýšení investic do budování nových a rekonstrukcí stávajících krajských komunikací? Měl by se kraj podle Vás ještě víc zasadit o prosazení dostavby D52 od Pohořelic až na hranice s Rakouskem za Mikulovem?

Je sice před volbami a různé strany slibují různé věci, ale v těchto otázkách je hloupost slibovat rychlé řešení. Většinou se totiž nejedná o stavby krajské. Například dálnici na Vídeň má stavět stát a kraj už udělal vše, co je pro to potřeba. Dovedu si představit, že by mohl udělat ještě některé další věci navíc, jako například pomoci s výkupem pozemků, ale to už je opravdu nadstandard, který není běžný. Co se týče investic do krajských komunikací, tam máme bohužel dlouhodobý deficit, který nelze během několika let jen tak snadno napravit. V tomto směru by nám velmi pomohla změna systému rozpočtového určení daní, která by posílila krajské příjmy.

Zmiňovaná výstavba dálnice k hranicím je už letitým politickým evergreenem, budete to Vy, kdo nebude jen slibovat a komunikaci zrealizuje?

Jak už jsem zmínil v minulé odpovědi, stavba této dálnice není krajskou záležitostí. Má ji na starosti stát. A pokud tvrdí někdo něco jiného, tak lže. Takže jakékoli sliby krajských lídrů v tomto směru jsou jen obyčejnou politickou taškařicí.

Je pro Vás důležitý další rozvoj sociálních služeb v Jihomoravském kraji, potažmo výstavba dalších nových domovů pro seniory?

Otázka navozuje dojem, že další rozvoj sociálních služeb je podmíněn výstavbou nových domovů pro seniory. Tak tomu ale není. Naopak. Je potřeba rozvíjet terénní služby, aby člověk mohl zůstat co nejdéle v domácím prostředí se svou rodinou. Já myslím, že hezkou ukázkou toho, kudy bychom chtěli jít, je například vybudování denního stacionáře u nás v Židlochovicích. To je zařízení, které se dokáže přes den postarat o mentálně postižené členy rodin. Nabízíme tak jinou alternativu než to, že takového člověka musíte odložit do ústavu nebo s ním zůstat doma a trvale se o něj starat. A přesně to je podle mě směr, kterým bychom měli jít.

Dokážete voličům přesně říct, co byste z pozice hejtmana okamžitě změnil a naopak, co byste ponechal a považujete to za velké plus?

Okamžitě bych zmínil například to, že bych ředitelům námi zřizovaných škol dal daleko větší volnost a ubral jim administrativy. To by šlo změnit opravdu rychle. Další změnou by bylo okamžité otevření diskuse s ministerstvem práce a sociálních věcí o financování sociálních služeb v našem kraji. Stávající nastavení je naprosto nehorázné. Naprosto nechápu, proč občan ve Zlínském kraji dostává o cca 500 Kč více než v Jihomoravském kraji. Určitě by šlo také udělat rychlé změny ve financování kulturních akcí. Co bych neměnil, je určitě široká shoda napříč politickým spektrem u podpory inovací, vědy a výzkumu. Nebo například výborně fungující integrovaný dopravní systém.

Jaký je váš postoj k udržení závodů mistrovství světa silničních motocyklů na automotodromu v Brně? Měl by kraj spolu s městem Brnem a státem dál investovat státní, krajské a městské peníze do Grand Prix ČR i v dalších pěti letech?

Za mne spíše ano. Ale na rovinu řečeno, je to za stávající situace k velké debatě a bude hodně záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika.

V čem se jako kandidát na hejtmana cítíte pevný v kramflecích a jaké jsou naopak vaše slabiny? Podpořila Vás v rozhodnutí kandidovat rodina a přátelé?

Myslím, že mám opravdu velké zkušenosti v řízení financí a také v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Kde se necítím moc silný, je oblast zdravotnictví. Ale je to spíše respekt k tomuto mimořádně složitému tématu, které v sobě spojuje celou řadu různých problémů. Lidé kolem mne mě v politice podporují celou dobu. Dcery, partnerka, rodiče i naši přátelé jsou ti, kteří mě ve složitých okamžicích vždy podrželi. Bez této podpory bych to určitě dělat nemohl.

Spolu s dalšími stranami jste před volbami vytvořili širší koalici. Bylo obtížné najít shodu na klíčových tématech?

Právě klíčová témata nás svedla dohromady. Byl jsem opravdu překvapen, že na těch nejzásadnějších věcech jsme měli takřka úplnou shodu. Ale když jsem nad tím přemýšlel, ono to vlastně tak překvapivé není. Všechny nás spojuje proevropské naladění a úcta k lidským právům. A když k tomu přidáte rozsáhlé zkušenosti z komunální politiky, která je postavena na praktickém řešení problémů, dosáhnete výborné kombinace, ve které se dobře hledá shoda.

Dovede si představit pokračovat v současné koalici na kraji, nebo se kterými stranami byste šel do koalice? A jsou nějaké strany, se kterými byste naopak nejednal?

Určitě nepůjdeme do koalice s KSČM a SPD. Všechno ostatní bych nechal až po volbách.

Zdroj: 

Brňan (ZAZ)

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme