5. 2. 2023
Ministerstvo kultury vyhlásí v Brně novoupamátkovou zónu.Napraví tak starou úřednickou chybu.Zjistila to Česká televize.
Nová zóna zahrnuje řadu oblastí.
-Reprezentativní vilové čtvrtě, činžovní doby,bývalá předměstí.
Brněnské budovy, které kvůli chybě úředníků ztratily
Už zítra se podle zjištění České televize
ministerstvo kultury chystá vyhlásit v Brně
novou památkovou zónu.
Ta pokryje nejen centrum města, ale takyněkteré další čtvrti.
Kromě takzvaných pozdě zapsaných památektak nově získá ochranu
i řada dalších architektonicky zajímavých budov.
Z mapy Brna zmizela vila v Tichého ulici,
Protože ale úředník při jejím zápisu v 80.letech chyboval,
soud jí status památky odebral.  
Stejně jako dalším stovkám budov v Brně.
Majitelé tak s některými mohli libovolně nakládat.
-Dost významně byla narušena další vila neborodinný dům
na ulici Barvičově, ten je vlastně taky pryč.
Došlo ještě k nějakým dalším výrazným přestavbám,
ale není jich naštěstí tolik.
-Podobným případům by teď měla zabránitnová památková zóna,
kterou se chystá vyhlásit Ministerstvo kultury.
-Zahrnuje širší prstenec kolem historickéhocentra města Brna
zahrnující vilové čtvrtě, reprezentativní činžovní domy,
ale taky bývalá předměstí dělnická, kde jsou rezidua významné industriální architektury.
Kdokoli bude chtít na tomto území něcostavět nebo opravovat, bude k tomu potřebovat stanoviskopamátkářů.
Podle námi oslovené stavební firmy můženová zóna způsobit zdržení při výstavbě nebo rekonstrukci.
-My zatím doufáme, že to nebude nějaká komplikace.
Může se stát, že v nějakých lokalitách, kde jsme nečekali,
že by mohl vliv této chráněné zóny na to, cose plánuje vystavět
nebo zrekonstruovat, že bude.
Může to mít přímo vliv potom na ten projekt,
který se může natáhnout a může i zdržení probíhat.
-Památková zóna ale nezaručuje budovám stejnou ochranu, jakou mají, když jsou zapsané na seznam kulturních památek.
Chrání především uliční fasádu, ale už neinteriéry.
Ty jsou přitom často taky velmi cenné.
Upozorňuje na to i jihomoravský zastupitel a historik
Michal Doležel.
Na sociálních sítích zveřejňuje snímky architektonických prvků,
které brněnské budovy ukrývají.
-Ať už je to zábradlí, schodiště, vitrážováokna,
původní svítidla, dveře a další dřevěné prvky. A to jsou všechno věci, které jsou autentické,
jsou na svém místě víc než 120 let anevztahuje se v tuto chvíli
na ně žádná ochrana.
-Dosáhnout opětovného zápisu na seznam památek je ale
složitý proces, který může trvat i roky.
Zatím se to podařilo asi u třicítky objektů.
Ministerstvo kultury proto nově vyčlenilo jednu pracovnici,
která se bude věnovat jenom této agendě.
I díky tomu by se mělo v brzké době vrátit naseznam památek
třeba Janáčkovo divadlo a další víc než stovka budov.
Ministerstvo kultury tedy nově pro Brno vytvořilo čtyři úrovně památkové ochrany.
V prvním stupni, označeném na mapěpísmenem A, jde o místa s nejvyšším počtem kulturníchpamátek.
Jejich majitelé je musí chránit, zachovat neboobnovit
jejich podobu.
Oblast s písmenem B vyžaduje takzvanoupřiměřenou ochranu
a zachování hlavních rysů památek.
V této oblasti je historických budov míň.
Třetí stupeň označený písmenem C se oddvou předchozích liší možností modernizace nebo přestavby.
V oblastech, které spadají do nejnižšíhostupně
památkové ochrany D, se kulturní památkyobjevují výjimečně.
Podle ministerstva kultury byla ochrana potřeba.
-Ta památková péče nebo péče o kulturnídědictví tohoto města
yla opravdu natolik poddimenzovaná, že ty ztráty byly
z každoročního hlediska nevratné a velmitěžké.
Novou památkovou zónu bude mít kroměBrna od příštího týdne
taky Znojmo.
Až doposud byla ve městě vyhlášená pouzepamátková rezervace, která chránila středověké historické centrum.
Ochranné pásmo, které rezervaci doplňovalo, podle památkářů dostatečně neplnilo svoji funkci.
Celá reportáž k shlédnutí ZDE.

ČT, Události v regionech

V Brně dne 2. února 2023

Štítky
Osobnosti: Michal Doležel
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme