Kandidátka PRO JIŽNÍ ČECHY

Kandidátka pro volby: 2016 zastupitelstva krajů

Kraj: Jihočeský
Volební strana: PRO JIŽNÍ ČECHY - Starostové, HOPB a TOP 09 (koalice TOP 09, STAN a HOPB)

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl. Navrhovatel
1. Bc. Jiří Švec

Bc. Jiří Švec

40 let

starosta

Lišov, STAN

Bc. Jiří Švec (28. listopadu 1975, České Budějovice)

Absolvent Vysoké školy evropských a regionálních studií, obor Regionální studia.

V komunální politice je aktivní od roku 2002, kdy byl zvolen předsedou místní samosprávy ve  Velechvíně, místní části města Lišov. O čtyři roky později se stal místostarostou a v roce 2010 starostou města Lišov. Post obhájil i ve volbách v roce 2014.

Od února 2016 je předsedou jihočeské organizace hnutí Starostové a nezávislí.

Je ženatý, má dvě děti.

40 starosta Lišov STAN STAN
2. JUDr. Josef Knot, MBA

JUDr. Josef Knot, MBA

44 let

1.místostarosta

Písek, TOP 09

JUDr. Josef Knot, MBA

Narodil se 2. října 1972. Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity. V roce 2013  získal titul MBA.

Po pětileté praxi v advokátní kanceláři pracoval u zahraniční investiční skupiny ARCA Capital, a.s., nejdříve jako právník se zaměřením na finance, posléze jako investiční manažer. V roce 2004 se vrátil zpět do rodného Písku a realizoval tu několik developerských projektů. 

V roce 2010 se rozhodl nabyté zkušenosti využít ve prospěch svého města a zapojil se do komunální politiky. Vybral si konzervativní stranu TOP 09, která hájí hodnoty, jimž věří. Ve volbách jsme uspěli a zasedli jsme v zastupitelstvu. Po vleklé politické krizi v roce 2011 TOP 09 vstoupila do koalice a Josef Knot obsadil post neuvolněného místostarosty. Ve své gesci měl oblast rozvojové a dotační politiky města. Je rád, že se městu podařilo získat potřebné dotační prostředky z národních i evropských zdrojů na řadu projektů, které pomohly rozvoji Písku a zvýšily kvalitu bydlení občanů.

Navázat na započatou práci mohl po komunálních volbách v roce 2014. Zastupitelstvem byl zvolen 1. místostarostou a do své gesce získal investice, finance a dopravu. Před vedením města stojí velké výzvy, za všechny jmenujme projekt výstavby nového plaveckého bazénu či přestěhování městské knihovny a její modernizace. Podařilo se nám také díky spolupráci se soukromými investory a ČVUT zapojit Písek do projektu Smart City, což městu umožní využívat moderní technologie, ať už k šetrnějšímu nakládání s energiemi, veřejným osvětlením, k efektivnímu řízení dopravy či plánováním investic. Projekt Smart City by také rád přenesl i na úroveň kraje.

Protože mu nezáleží jen na městě Písek, ale i na samotné TOP 09, rozhodl se převzít část odpovědnosti za její budoucnost a úspěšně kandidoval na místopředsedu krajského výboru Jihočeského kraje.

Poslední politickou výzvu, kterou přijal, je účast ve volbách do zastupitelstev krajů letos na podzim na společné kandidátce STAN, HOPB a TOP 09 pod názvem PRO JIŽNÍ ČECHY.

44 1.místostarosta Písek TOP 09 TOP 09
3. Ing. Ivo Moravec

Ing. Ivo Moravec

52 let

ředitel neziskové organizace, zastupitel

České Budějovice, HOPB

Od roku 1976 žije v Českých Budějovicích. V komunální politice se angažuje od roku 2005, kdy se stal předsedou komise rady města pro životní prostředí. V roce 2006 byl na kandidátce ODS zvolen zastupitelem Českých Budějovic. V roce 2010 se podílel na založení politického hnutí Občané pro Budějovice, v letech 2013 až 2015 byl jeho prvním místopředsedou. Od listopadu 2014 do června 2015 pracoval ve funkci prvního náměstka primátora Českých Budějovic.

Vystudoval lesnickou fakultu v Brně a studoval na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Pracuje na částečný úvazek v Centru výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., kde se zabývá studiem horských smrkových lesů. Je členem neziskové organizace Centrum pro komunitní práci.

V roce 2006 založil Spolek přátel tradic zaměřený na propagaci kulturního a historického dědictví. Zabývá se přípravou projektů pro regionální rozvoj, venkovským cestovním ruchem a zážitkovou turistikou. Je hodnotitelem projektů nového programu EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport Erasmus+.

Jako spoluautor se podílel na sepsání několika publikací o šetrném cestovním ruchu.

Ve volném čase se věnuje fotografování, ornitologii, četbě odborné literatury a sportu. Je ženatý. Má dvě dcery.

„Proč se zabývám politikou? 

Protože bych rád díky mé znalosti města a jeho problémů přispěl ke zlepšení kvality života v Českých Budějovicích. 

Protože chci, aby fungování městské samosprávy bylo i nadále otevřené a vstřícné vůči občanům, transparentní a hospodárné.

Protože bych rád jako zastupitel pracoval ve prospěch města a navázal na vše dobré, co se povedlo.

Protože máme mezi sebou mnoho mladých lidí, kteří mají chuť něco dělat pro budoucnost města, ve kterém chtějí žít, pracovat,  podnikat, sportovat nebo se bavit. Těmto lidem nejsou České Budějovice lhostejné a chtějí život v něm pomoci zlepšit. 

Protože máme kvalitní program, s kterým předstupujeme před občany a jehož hlavním cílem je přispět k rozvoji našeho města.

Protože mně vadí současná skeptická a poraženecká nálada ve společnosti.

52 ředitel neziskové organizace, zastupitel České Budějovice HOPB HOPB
4. JUDr. Ing. Tomáš Bouzek

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek

41 let

advokát, vysokoškolský učitel

České Budějovice, TOP 09

V červenci 2016 mu bylo 41 let. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2002 působí v Českých Budějovicích jako samostatný advokát. Je ženatý a má neunavitelného syna Jakuba.

Členem TOP 09 se stal v říjnu 2009. Do té doby nebyl členem žádné politické strany. Do politiky vstoupil proto, aby se pokusil zlepšit úroveň naší politické kultury, snížit úroveň klientelismu a korupce a přesvědčit občany, že i slušnost může být součástí politické scény. Dostatečnou nezávislost pro takový postoj mu dává právě vlastní advokátní kancelář.

Proč TOP 09? Zkratka znamená tradici, odpovědnost a prosperitu. Tomu odpovídá i program strany, který se snaží reagovat na společenskou a hospodářskou realitu s tím, že se vyhýbá lacinému populismu. Je přesvědčen, že to je jedna z mála politických stran, která podporuje cestu naší země do Evropy, nikoli do Ruska. S našimi partnery v EU a NATO je třeba spolupracovat, ne jim házet klacky pod nohy. TOP 09 prosazuje zájem veřejný, nikoli ekonomické zájmy úzké skupiny spřízněných společností, jak to činí některé strany či hnutí založené za takovým účelem. Věří, že TOP 09 bude vždy hájit hodnoty vlastní demokratickému a právnímu státu a bojovat za svobodu, bez které se alespoň já osobně neumím obejít. Je mu ctí, že mohl o přízeň voličů usilovat pod praporem Karla Schwarzenberga, kterého si nesmírně váží pro to, co pro naši zemi udělal on i generace jeho předků.

V současné době je předsedou Jihočeské krajské organizace TOP 09, členem výkonného výboru a předsedou Expertní komise TOP 09 pro justici a boj proti korupci s celostátní působností. Od roku 2010 byl členem rady statutárního města České Budějovice, nejprve neuvolněným, po volbách 2014 náměstkem primátora pro oblast majetku města. V červnu 2015 byl spolu s dalšími čtyřmi kolegy z rady města odvolán opozicí spojenou s několika přeběhlíky. Pevně věří tomu, že se za dobu svého působení v komunální politice nezpronevěřil svým slibům občanům, ani sám sobě.

41 advokát, vysokoškolský učitel České Budějovice TOP 09 TOP 09
5. Mgr. Pavel Klíma

Mgr. Pavel Klíma

45 let

ředitel školy

Malšice, TOP 09

Pavel Klíma se narodil v roce 1971 v Táboře, v současnosti žije v obci Obora u Malšic. Je ženatý a má 3 děti. Roku 2003 byl jmenován ředitelem ZŠ a MŠ Malšice. A v době jeho působení se podařilo obecní školu stabilizovat a získat nové žáky i předškoláky. Dnes je škola naplněná a vzkvétá.

Jeho výtvarná tvorba naplňuje hlavní umělecké i životní krédo: Necituj. Vyjadřuje osobní a velmi autentický přístup k umění i životu. Je členem Asociace jihočeských výtvarníků a výtvarné skupiny KOSA. Zároveň v Galerii Malšice působí jako kurátor. Dnes si tato regionální galerie získala široký nadregionální ohlas.

Dlouhodobě se věnuje podpoře Domácího hospice Jordán, který si naši pomoc zaslouží. V tomto roce pořádá již třetí dobročinnou aukci výtvarných děl a pevně doufám, že bude stejně úspěšná jako v předešlých letech, kdy se podařilo vybrat vždy cca 150 000 Kč. Současný projekt, který běží již od minulého roku, propaguje hospicovou činnost pomocí projektu Židlička pro hospic.

Je také angažovaný v komunální politice. Od roku 2006 je členem malšického zastupitelstva, při komunálních volbách 2014 získal nejvyšší počet preferenčních hlasů. Jeho velkou devizou je schopnost dívat se na problémy kolem sebe nejen pohledem obyvatele venkova, ale i města a do života obce tak vnést především kulturní život a přitom ctít její původní ráz.

V roce 2014 vstoupil do TOP 09, konkrétně do městské organizace Tábor, od dubna 2015 je předsedou regionálního výboru Táborsko a od června místopředsedou jihočeského krajského výboru Tato strana jej oslovila svým konservativním přístupem i důrazem na křesťanské hodnoty. Kandiduje za ni letos i do senátu ČR v senátním obvodě Tábor.

Aktivně se zajímá o prostředí, které sdílí se svými spoluobčany. V zájmu zachování kvality života se proto postavil do čela protestů proti rozšiřování těžby bentonitu na území mezi obcemi Maršov a Obora, kde má být 50hektarový dobývací prostor. Soukromá firma hodlá odvézt v příštích 19 letech 70 000 třicetitunových návěsů jihočeské země do severních Čech.

45 ředitel školy Malšice TOP 09 TOP 09
6. PhDr. Jan Samohýl, Th.D.

PhDr. Jan Samohýl, Th.D.

49 let

vysokoškolský učitel, krajský zastupitel

Hrdějovice, bezpp

49 vysokoškolský učitel, krajský zastupitel Hrdějovice bezpp STAN
7. Mgr. Jan Kubeš 40 zástupce ředitele školy, hudebník České Budějovice HOPB HOPB
8. Václav Vostradovský

Václav Vostradovský

45 let

starosta

Kvilda, STAN

45 starosta Kvilda STAN STAN
9. Mgr. Tomáš Chovanec 37 projektový manažer České Budějovice HOPB HOPB
10. MUDr. Martin Gregora

MUDr. Martin Gregora

51 let

primář

Strakonice, TOP 09

Narozen : 10.4.1965 ve Strakonicích

Primář dětského oddělení Nemocnice Strakonice

Člen Top 09 od jejího vzniku

Poslanec parlamentu ČR za Top 09 v letech 2010-2013

V roce 2014 byl kandidátem do Senátu ČR za volební obvod Strakonice

 

Věnuje se publikační činnosti, píše populárně naučné knihy pro rodiče, publikuje v časopisech  a v odborných periodicích.

 

Jeho motto pro krajské volby 2016 je:

,, Zúročme obrovský potenciál našeho regionu ,jenž je v krajině i v lidech, kteří zde žijí. Buďme zodpovědní a nepromrhejme bohatství po našich předcích.  Buďme hrdí na to kdo jsme a odkud přicházíme a  mějme jasný cíl, kam svobodně směřujeme.“

 

51 primář Strakonice TOP 09 TOP 09
11. Ing. Jaroslava Martanová 54 starostka Vimperk bezpp STAN
12. Jaroslava Šporclová 73 podnikatelka, zastupitelka České Budějovice HOPB HOPB
13. Bc. Martin Lobík

Bc. Martin Lobík

42 let

živnostník, radní

Český Krumlov, TOP 09

Narodil se 26.10.1973. Vystudoval právnickou školu MÚ v Brně, obor právo a podnikání.

Od roku 2010 je radním pro dopravu v Českém Krumlově za ZOP 09. Podniká v oboru cestovního ruchu a dopravě.

Jeho celoživotním koníčkem je kynolog záchranář.

42 živnostník, radní Český Krumlov TOP 09 TOP 09
14. Jaroslav Havel 53 starosta Pištín bezpp STAN
15. Mgr. Hynek Látal, Ph.D. 38 vysokoškolský učitel, zastupitel České Budějovice bezpp HOPB
16. Mgr. Martin Rosocha 39 učitel gymnázia Třeboň bezpp TOP 09
17. Mgr. Karel Hájek 66 ředitel gymnázia Týn nad Vltavou STAN STAN
18. Ing. Lenka Horejsková

Ing. Lenka Horejsková

54 let

vedoucí informačního centra

Tábor, TOP 09

54 vedoucí informačního centra Tábor TOP 09 TOP 09
19. Mgr. Vladimír Dvořák 44 policista, vedoucí obvodního oddělení Holubov bezpp HOPB
20. Ing. Lubomír Šrámek 53 tajemník MÚ Milevsko bezpp TOP 09
21. Ing. Bohumil Petrášek

Ing. Bohumil Petrášek

65 let

zastupitel JČ kraje, radní

Vimperk, STAN

65 zastupitel JČ kraje, radní Vimperk STAN STAN
22. Mgr. Jiří Šesták

Mgr. Jiří Šesták

59 let

senátor, vysokoškolský učitel

České Budějovice, HOPB

59 senátor, vysokoškolský učitel České Budějovice HOPB HOPB
23. Mgr. David Žák

Mgr. David Žák

45 let

spisovatel, učitel gymnázia

Prachatice, bezpp

Narodil se 17. 2. 1971 v Prachaticích, kde má dosud trvalé bydliště. ZŠ dokončil v Prachaticích, ale krátce chodil do školy i v Českém Krumlově. V tomto mětě žije část jeho příbuzenstva. Vyrůstal na Šumavě, ale i ve Chvalšinech u svých prarodičů Ludvíka a Anežky Tomanových. Dodnes je po jeho dědečkovi, ručně zlatil rámy na obrazy v krumlovské Liře, nazván šachový turnaj. Tady trávil jako malý chlapec prázdniny. Gymnázium ukončil s vyznamenáním ve svém rodišti.

Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (1989 – 1995), obor český jazyk - literatura a výtvarná výchova. Docházel do pěti semestrového semináře Film – video, kde pod vedením filmového teoretika Borise Jachnina natočil dva hrané filmy. Během studií prošel ateliéry sochaře prof. Karla Hyliše, ak. mal. Romana Kubičky, u něhož i diplomoval svými figurativními malbami, a ak. mal. Miroslava Konráda.

Živil se jako novinář (Rádio Faktor, Český rozhlas, TV Nova), dnes je již desátým rokem učitelem na Česko-anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích, kde vede hodiny výtvarné výchovy, literární seminář, dějiny umění a tvůrčí psaní.

Časopisecky publikoval v Iniciálách, Tvorbě, Tvaru, Labyrintu, Literárním měsíčníku, Souvislostech, Hostu, Welesu, RevíMítinku, Obratníku a v regionálním tisku. Jeho sloupky mohou číst čtenáři Jihočeského Deníku, s jehož redakcí již léta spolupracuje.

Coby vysokoškolák byl členem umělecké skupiny Imbecilních realistů a stupidistů a byl jedním z hlavních protagonistů imbecilně realistického divadélka Karel, kde působil jako herec, zpěvák a dramatik.

Společně se spisovatelem Jiřím Hájíčkem založil roku 2004 Českobudějovickou literární buňku, ke které se hlásí literáti z celých jižních Čech. Je členem mezinárodního Pen klubu, který sdružuje spisovatele a básníky z celého světa.

Své obrazy prezentoval na samostatných i kolektivních domácích a zahraničních výstavách. Roku 2000 ilustroval pro nakladatelství Knižní klub knihu Karla Poláčka Hostinec U kamenného stolu. V roce 2007 ilustroval svou vlastní sbírku básní Spodní zrcadla (Mladá fronta). Pro jihočeský magazín BarBar připravuje v těchto dnech komiksové stripy.

Vydal dosud sedm sbírek poezie, tři prózy – novelu Axe Africa (Labyrint, 2007), román mystický krimithriller ze Šumavy – Ticho (Labyrint, 2009) a román o Josefu Hasilovi Návrat Krále Šumavy (Labyrint, 2012), který se stal bestsellerem a chystá se jeho zfilmování. Básně byly přeloženy do francouzštiny, němčiny, ruštiny a polštiny.

David Jan Žák byl zařazen do Antologie de la poésie tcheque contemporaine 1945 – 2000,
kterou vydalo prestižní pařížské nakladatelství Gallimard roku 2002.

V letošním roce kandiduje v senátním obvodě Český Krumlov do horní komory PČR.

45 spisovatel, učitel gymnázia Prachatice bezpp TOP 09
24. Ing. Jiří Rod 59 starosta Sedlice bezpp STAN
25. prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

prof. RNDr. František Vácha, Ph.D.

50 let

děkan, poslanec

České Budějovice, bezpp

50 děkan, poslanec České Budějovice bezpp HOPB
26. Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

44 let

historik, poslanec

České Budějovice, TOP 09

Narodil se 1. prosince 1971 v Českých Budějovicích, kde stále žije. Je otcem dvou dětí.

Vystudoval obor dějepis - český jazyk na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a doktorský obor české dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je autorem a spoluautorem dvou knih a desítek vědeckých statí publikovaných doma i v zahraničí. Zabývá se především dějinami šlechty v moderní době. Vyučuje dějiny 19. století na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity, na jejímž vedení se podílí jako proděkan pro studijní záležitosti.

V letech 1998 až 2006 byl zastupitelem statutárního města České Budějovice a předsedou kulturní komise rady města. Do svého vstupu do strany TOP 09 v roce 2009 byl členem KDU-ČSL. V roce 2010 byl zvolen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a v roce 2013 znovu. Je místopředsedou bezpečnostního výboru PČR.

Stále přednáší na JU v ČB a publikuje v odborných časopisech. 

44 historik, poslanec České Budějovice TOP 09 TOP 09
27. Pavel Ševčík 64 starosta Dolní Třebonín bezpp STAN
28. Václav Fál 59 podnikatel, zastupitel České Budějovice HOPB HOPB
29. Ing. arch. Petra Trambová

Ing. arch. Petra Trambová

42 let

architektka, radní

Písek, TOP 09

42 architektka, radní Písek TOP 09 TOP 09
30. Vlasta Kalinová 61 vedoucí ŠJ Husinec STAN STAN
31. Mgr. Martin Slaba 42 ředitel muzea Ohrada České Budějovice bezpp HOPB
32. Ing. Václav Matějů

Ing. Václav Matějů

41 let

místostarosta, ekonom

Veselí nad Lužnicí, TOP 09

41 místostarosta, ekonom Veselí nad Lužnicí TOP 09 TOP 09
33. Karel Ochozka 37 ředitel ZUŠ Borovany bezpp STAN
34. Ing. Veronika Přibylová 32 ekonomka České Budějovice HOPB HOPB
35. Mgr. Štěpán Ondřich 39 ředitel kulturního střediska Bechyně bezpp TOP 09
36. Ing. Lubomír Vejdovec 63 ekonom, krajský zastupitel Srubec HOPB HOPB
37. Ing. Jan Koudelka 46 učitel, podnikatel Zliv bezpp STAN
38. MUDr. Mirko Jakovljevič 56 lékař České Budějovice TOP 09 TOP 09
39. Lenka Malá 55 starostka Srubec bezpp STAN
40. Martin Hadrbolec 48 obchodní ředitel, zastupitel Kovářov bezpp HOPB
41. Ing. Miloš Buřič, Ph.D. 34 akademický pracovník Vacov TOP 09 TOP 09
42. Ing. Antonie Šaldová

Ing. Antonie Šaldová

58 let

ředitelka holdingu

České Budějovice, TOP 09

58 ředitelka holdingu České Budějovice TOP 09 TOP 09
43. Mgr. Pavel Šafr 69 emeritní ředitel Jihočeského muzea Kamenný Újezd bezpp HOPB
44. Mgr. Vojtěch Duba 36 finanční poradce, zastupitel Jindřichův Hradec TOP 09 TOP 09
45. Ivana Zelenková 53 starostka Čejetice bezpp STAN
46. Mgr. Jan Zeman 54 starosta Boršov nad Vltavou bezpp HOPB
47. MUDr. Rudolf Tyll

MUDr. Rudolf Tyll

44 let

lékař

Písek, TOP 09

44 lékař Písek TOP 09 TOP 09
48. Ing. Milan Zálešák 61 starosta Vyšší Brod bezpp STAN
49. Dagmar Martinovská 23 studentka České Budějovice bezpp HOPB
50. Tomáš Novák

Tomáš Novák

37 let

živnostník, autorizovaný technik pro pozemní stavby

Český Krumlov, TOP 09

37 živnostník, autorizovaný technik pro pozemní stavby Český Krumlov TOP 09 TOP 09
51. Ing. Mgr. Pavla Vaňková 39 vedoucí odboru MÚ Lišov bezpp STAN
52. Vladimír Skotnica

Vladimír Skotnica

54 let

strojvůdce

Kardašova Řečice, TOP 09

54 strojvůdce Kardašova Řečice TOP 09 TOP 09
53. Mgr. Michal Drnec

Mgr. Michal Drnec

43 let

zástupce ředitele gymnázia

Písek, TOP 09

43 zástupce ředitele gymnázia Písek TOP 09 TOP 09
54. Ing. Jiří Fencl 50 podnikatel Libníč bezpp STAN
55. Ing. Petra Šebestíková

Ing. Petra Šebestíková

47 let

controlling, zastupitelka

České Budějovice, TOP 09

47 controlling, zastupitelka České Budějovice TOP 09 TOP 09
56. Stanislav Houdek 54 starosta Sudoměřice u Bechyně bezpp TOP 09
57. Ing. Stanislav Nový 48 soukromý podnikatel Volyně TOP 09 TOP 09
58. Ing. Oldřich Souček 50 vývojář České Budějovice TOP 09 TOP 09

Petra Šebestíková

krajská manažerka TOP 09

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme