Hlavní body programu koalice PRO JIŽNÍ ČECHY

KRAJ PROPOJENÝ NAPŘÍČ - Doprava

PRO JIŽNÍ ČECHY  chceme spojit všechny politické síly, které se dlouhodobě berou za budování dálnic, a napřít snahu jedním směrem. SPOLEČNĚ dokážeme být daleko silnějším a důraznějším partnerem ve vyjednávání se státem.

Zaměříme se na :

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST, VÝSTAVBU A ROZVOJ, REKONSTRUKCE SILNIC, Bezpečnost

 

CHYTRÝMI MĚSTY PROPOJENÝ KRAJ – Rozvoj a hospodářství

PRO JIŽNÍ ČECHY chceme v co největší míře spolupracovat s městy a obcemi, abychom přinesli opravdovou a reálnou vizi kraje. Chceme, aby kraj podporoval nejnovější trendy, ale nezapomínal na svou historii. Chceme propojit dílčí řešení v jednotlivých oblastech v jeden smysluplný celek.

Zaměříme se na :

SMART REGION, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, FINANCE A MAJETEK

 

KRAJ PROPOJENÝ ENERGIÍ, KTEROU ALE ZBYTEČNĚ NEPLÝTVÁ – Životní prostředí a energetika

PRO JIŽNÍ ČECHY chceme šetrně využívat přírodní bohatství a vyvarovat se nevratných zásahů do funkčních ekosystémů.

Zaměříme se na :

ENERGETIKU, OCHRANU PŘÍRODNÍHO BOHATSTVÍ

 

KRAJ SPOJUJÍCÍ ZDRAVÍ S ODPOVĚDNOSTÍ - Zdravotnictví

PRO JIŽNÍ ČECHY uděláme vše, aby lékaři v našem kraji zůstali a cítili podporu. To samé platí i pro zdravotní sestry a další personál nemocnic. Jen tak budou nemocnice poskytovat pacientům kvalitní služby, které si lidé zaslouží a potřebují.

Zaměříme se na :

zachování kvalitní a dostupné  zdravotní péče založené na solidárním systému

 

KRAJ PROPOJENÝ VĚDOMOSTMI - Školství

PRO JIŽNÍ ČECHY chceme učitelům ulevit od administrativy, aby se mohli soustředit pouze na výuku. Chceme dát prostor i alternativním druhům vzdělávání. Dáme rodičům a jejich dětem možnost výběru školy. Nechceme přihlížet, jak se dále redukuje síť základních a mateřských škol bez širší diskuze s dotčenými obcemi.

Zaměříme se na :

venkovské střední školy, Waldorfské lyceum, Zachování škol v menších obcích

 

KRAJ PROPOJENÝ PRO TY, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ – Sociální oblast

PRO JIŽNÍ ČECHY chceme zajistit stabilní síť kvalitních sociálních služeb, která bude pokrývat širokou škálu problémů. Klíčová je pro nás práce s dětmi a mládeží. Zaměříme se na prevenci vzniku sociálně patologických jevů. Budeme reagovat na stárnutí populace navýšením počtu pobytových zařízení co nejblíže k občanům, zkvalitněním poskytovaných služeb. Budeme podporovat terénní služby, včetně domácí hospicové péče.

Zaměříme se na :

služby pro seniory v pobytových zařízeních a to i v menších obcích a v terénu

 

MODERNÍ KRAJ SPOJENÝ TRADICÍ I ZÁŽITKEM – Kultura a cestovní ruch

PRO JIŽNÍ ČECHY chceme pokračovat v atraktivní propagaci regionu. Zajistíme její účelnější zacílení. Rozvoj cestovního ruchu  ale nejsou jen líbivá hesla a nákladné jednorázové akce typu Jižní Čechy olympijské.  Atraktivitu našeho regionu posílí kvalitní infrastruktura, chytrá a přívětivá města, systematická péče o památky a pestrý kulturní život. Neriskujme to, že nám nedostatečná silniční síť udělá ve světě ostudu.

Zaměříme se na :

zachování Otáčivého hlediště v Českém Krumlově, rozvoj cestovního ruchu,

vícezdrojové financování Jihočeského divadla

Přílohy
PDF Hlavní body volebního programu.pdf (368.3 kB)
Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme