Volební vizitka Zdeňka Bezecného

25. 9. 2013

1. Můžete představit zásadní body programu?
Program TOP 09 je srozumitelný a důsledně nepopulistický. Hledá věcná a odborná řešení.
K jeho základním bodům patří:
Zachování parlamentní demokracie a úcta k ústavě.
Důraz na vzdělanost a kulturu jako základní pilíře, na nichž stojí společnost.
Posilování odpovědnosti jednotlivce za své zdraví, péči o rodinu, pracovní aktivity a zaopatření ve stáří.
Důraz na rozpočtovou odpovědnost jako základ zdravého hospodářského růstu.
Důvěra v individuální tvořivost podnikatelů a podpora soukromých investic.
Prosazování národních zájmů v těsném partnerství u společného evropského stolu.
Posilování důvěry v právní stát.
Snižování nákladů a zvyšování efektivity státní správy.

2. Jaké jsou podle vás nejzávažnější jihočeské problémy?
Je třeba si uvědomit, že poslanec je vyslán do parlamentu voliči, aby řešil problémy společnosti jako celku. Není tedy jen pouhým regionálním lobbistou. Typické jihočeské otázky, k nimž patří budoucnost národního parku Šumava, řešení dopravní infrastruktury nebo zvažovaná dostavba jaderné elektrárny Temelín, je třeba vnímat v širším kontextu. Stejně tak je nejen pro náš region důležitý rozvoj vzdělání a výzkumu a péče o živou kulturu a kulturní dědictví.

3. Jak byste chtěl přispět k jejich řešení?
Záleží na tom, zda budeme ve vládní koalici, či v opozici. Ale i opoziční poslanci mají zákonodárnou iniciativu, mohou uplatňovat pozměňující návrhy a interpelovat. Jistě nebudeme stranou diskusí o zákoně o národním parku Šumava. Budeme podporovat zapojení soukromých investorů do výstavby dopravní infrastruktury. Vláda, ať už bude jakákoli, také bude muset vytvořit jasnou energetickou koncepci státu, která zajistí energetickou bezpečnost naší země.

4. Jsou podle vás protikorupční opatření v ČR dostatečná, případně které změny byste podporoval?
Mnohé již bylo i díky poslancům TOP 09 učiněno, mnohé nás čeká. TOP 09 podporuje iniciativu Rekonstrukce státu. Za důležité považuji zavedení registru smluv, odpolitizaci a profesionalizaci státní správy, posílení nezávislosti a nestrannosti státních zastupitelství přijetím nového zákona a rozšíření pravomocí nejvyššího kontrolního úřadu, který by napříště dosáhl i na obce a kraje.

5. Představil byste recept TOP 09 na oživení ekonomiky a boj s nezaměstnaností?
Základem naší hospodářské politiky je rozpočtová zodpovědnost. Jsme přesvědčeni, že růst si není možné kupovat na dluh, který naložíme na bedra našich dětí. Motorem růstu nemohou být veřejné výdaje. Zdravý růst a snížení nezaměstnanosti přinesou soukromé investice a schopnosti podnikatelů. Pro ně musíme vytvořit stabilní daňové a právní prostředí a co nejméně jim překážet.

6. Vnímáte postavení politiky, které v očích veřejnosti má? Co můžete udělat pro zlepšení jejího obrazu?
Prestiž politiky a politiků je nízká. Samozřejmě si za to můžeme zčásti sami. Souvisí to ale také s tím, že se nám nepodařilo vybudovat řádně fungující občanskou společnost, A co děláme pro zvýšení prestiže politiky? Především nabízíme na kandidátce důvěryhodné osobnosti, které se osvědčily ve svých povoláních i v dosavadní politické kariéře na komunální, krajské i celostátní úrovni.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme