Tomáš Bouzek (TOP 09): O směřování naší země mám obavy

16. 9. 2016

Strana TOP 09 spojila pro nadcházející krajské volby síly s hnutím Starostů a Občané pro Budějovice. Společně vytvořili koalici Pro jižní Čechy, na jejíž kandidátce je i jméno předsedy krajské organizace TOP 09, advokáta Tomáše Bouzka. V rozhovoru pojmenovává své obavy z toho, kam současní lídři českou společnost vedou. Má za to, že je třeba se s Evropou semknout, nikoliv se od ní vzdalovat, a ze stejných filozofických východisek řídit do budoucna i Jihočeský kraj. Tomáš Bouzek apeluje, aby lidé začínali u sebe, používali vlastní rozum a nečekali na zázračného zachránce, který společnost vyvede z marasmu. Neměli by přitom zapomínat na nedávnou historii.

Jako advokát jistě nepatříte k těm, kteří chtějí do politiky, aby se zabezpečili finančně. Proč se tedy v politice angažujete?


Mojí motivací jsou do značné míry obavy o naši mladou, nezralou demokracii. Po 40 letech komunismu a po dalších téměř 30 letech, kdy značnou část moci drží lidé spjatí s minulým režimem, se naše společnost ze svého pokřivení zcela nevymanila. Naznačuje to vývoj v celé Visegrádské čtyřce. Evropa se po době relativního klidu dostává do složitější situace a řada politiků preferuje svoji národní politiku, místo aby se snažili hledat společná řešení. Obávají se, že by tyto jejich kroky byly doma nepopulární. S tím souvisí umělé živení atmosféry strachu, reálný problém, který je třeba řešit, se uměle nafoukne, aby se vzápětí mohl objevit silný zachránce, který voličům nabídne jednoduché řešení a záchranu. Vzpomeňme na nebezpečný příklad Německa v době krize před druhou světovou válkou. Současným příkladem je bohužel Miloš Zeman. Vysoký komisař OSN pro lidská práva ho jako populistu výstižně zařadil po bok Marine Le Penové. V Maďarsku podobně působí Viktor Orbán a na Slovensku Robert Fico. Naopak prezidenta Kisku můžeme Slovákům jen závidět.

Vy nevnímáte masivní příliv migrantů do Evropy jako nebezpečný?


Bezpečnostní situace se zhoršuje, to je fakt, který nesmíme podcenit! Je ale třeba hledat účinná bezpečnostní opatření, ne vyvolávat paniku. Ve vrcholící krajské předvolební kampani s touto kartou asi budou mnozí politici operovat, ale to je právě jen populistická hra, protože kraj má v této oblasti minimální roli. Úkolem kraje je starat se o dopravu, komunikace, školství, zdravotnictví a sociální oblast svých občanů, takže sliby o rázných krocích v oblasti bezpečnosti jsou zákonitě falešné a plané, protože každá obec, která má vlastní obecní policii, má víc nástrojů než kraj, jehož úkolem v této oblasti je být připraven na opatření při živelných pohromách a podobně. Bezpečnost musí zajistit stát.

Proč se tedy s touto kartou hraje i v krajské kampani?


Obávám se, že politici záměrně přiživují sociální nespokojenost a společnost rozdělují. Zneužívají tak důležité téma jako bezpečnost a sbírají snadné politické body. Je to pro ně pohodlnější, než se skutečně starat o kraj. Souvisí to ale i s tím, že se řada prominentů minulého režimu, z různých politických stran i mimo ně, přidržela svých kontaktů „v zemi zaslíbené“ a zaměňují své obchodní zájmy na východě a zájmy Kremlu za zájem jejich vlasti. A jak vyplývá ze zprávy BIS, aktivita ruských tajných služeb je u nás na mimořádně vysoké úrovni, stejně jako kremelská dezinformační kampaň. Mocenským zájmem Ruska je dlouhodobě oslabení vázanosti svých bývalých satelitů na Evropskou unii a NATO. Nebezpečný trend se projevuje na všech úrovních politiky. Je to zřetelné už Hradem počínaje a Miloš Zeman je v tomto dobrým následovníkem Václava Klause.

V euroskepticismu?


To není euroskepticismus v pravém slova smyslu, to je snaha oslabit pozici Evropské unie, relativizovat její smysl a přitahovat nás co nejblíž k pánům z Kremlu. V Rusku demokracie nikdy nefungovala a hned tak fungovat nebude.Od vpádu Mongolů stavěla Moskevská Rus na úplně jiném modelu společnosti než Halič nebo Litevská Rus včetně dnešní Ukrajiny, dědičky Kyjevské Rusi. Zatímco tyto oblasti byly daleko víc proevropsky orientované, Velkorusko se propracovávalo až k „vědeckým“ teoriím zdůvodňujícím legitimitu jeho imperiální expanze, ať už šlo o myšlenky panslavismu nebo teze o ruském „superetnosu“ – schopnosti „integrovat“ ostatní národy a vést je. Pro Rusko je Evropská unie soupeř, konkurent a cílem je soupeře oslabit. Proto Rusko podporuje vše, co Evropskou unii oslabuje. U nás tuto atmosféru živí Miloš Zeman, nesjednocuje naši společnost a zhoršuje naši pozici vůči Evropské unii a NATO, ačkoliv to nám nabízí nejlepší zabezpečení uprostřed světa, do kterého kulturně patříme. Projevem těchto snah byly nedávné návrhy na referendum o vystoupení z Evropské unie a NATO. Hradní politiku ovlivňuje do značné míry Martin Nejedlý, místopředseda Strany Práv Občanů, podnikatel vázaný na ruské zájmy. Nepřekvapí, že na schůzky Zemana s Putinem chodí namísto českého velvyslance právě on. I na úrovni Jihočeského kraje nebo Českých Budějovic platí, že významné postavení mají lidésvázání s minulým režimem, kteří ještě v listopadu 1989 chtěli posílat na Prahu tanky. Řadu politiků tu nadále ovlivňují zájmové skupiny občanů v pozadí, které nikdo nezvolil, a kterým nejde o blaho kraje nebo Šumavy, ale o prospěch svůj vlastní a prospěch jejich kamarádů.

Pozorujete konkrétní projevy těchto vlivů na jihu Čech?


Ano. Kraj se snažil získat strategického partnera pro budějovické letiště v Rusku, což nakonec padlo kvůli vlastní neschopnosti projekt řádně připravit. Teď se obrací na Číňany. Kraj například přestal podporovat dobře fungující Britské centrum v Českých Budějovicích, ale je ochoten podporovat čínské centrum... Já nejsem proti Rusům, jsou mezi nimi dobří i špatní lidé jako u nás i jinde, vadí mi ale porušování mezinárodního práva a agrese Kremlu. Vysocí důstojníci KGB, resp. FSB jako Vladimir Putin se nikdy nesmířili s tím, že se rozpadlo jejich impérium a mě překvapuje, že se někteří spoluobčané nepoučí z historie. My přece máme historickou zkušenost s Ruskem. Slýchám, že jsme stejně jako oni Slované, ale my obýváme prostor, kde historicky žili bok po boku Češi, Němci a Židé. To je minulost, ze které se zrodila naše kultura.


Kdyby se stal prezidentem Karel Schwarzenberg, tak by názorově rozpolcenou společnost sjednotil?


Já jsem přesvědčen, že by vykonával tuto funkci v souladu s Ústavou a s pokorou. Byl tak vychován. Karel Schwarzenberg by pro naši zemi dýchal a ve světě má renomé. Zeman se chová populisticky, aby byl podruhé zvolen, a hájí zájmy svých ruských a čínských přátel. Pro odlehčení – dobře to vystihl jeden kreslený vtip, kdy Putin sedí v restauraci a říká: ‚Dal bych si Evropu. A napřed prosím rozdrobit...‘ Zeman jezdí na schůzky s autoritářskými prezidenty, pochlebuje ruskému carovi… ať už jen tím, jak napadl Pussy Riot nebo tím, že o agresi Ruska na Ukrajině mluví jako o chřipce a zpochybňuje tam přítomnost ruských vojáků. Západní státy a jejich kultura, jejíž je Karel Schwarzenberg nositelem, staví na úctě k právu jednotlivce, pro autoritářské režimy je jednotlivec naprosto nepodstatný.


Vidíte vhodného kandidáta na příštího prezidenta ze jmen, která zatím zaznívají?


Osobně by se mi líbil Petr Kolář, který byl velvyslancem v Rusku i ve Spojených státech. Jak sám říká – zkusil jsem obojí a nedá se srovnat... Umím si představit i Tomáše Halíka, to je slušný a moudrý člověk, ale je otázkou, jak by ve volbách uspěl v naší ateistické společnosti . Pokud vím, tak nominaci odmítl. I Michal Horáček by pro mě připadal v úvahu.


O co chcete v politice usilovat vy?


Politici často zneužívají naše vlastenectví a posouvají je do roviny, že my, svébytní Češi, přece nemusíme nikoho poslouchat. A už vůbec ne nesmyslná nařízení z Bruselu. Falešná hra na strunu národní hrdosti, kterou je nutné uvádět na pravou míru. Značná část toho, co kritizujeme jako absurdní diktát Bruselu, vznikla nevhodnou aplikací tady u nás. V lepším případě to bývá „jen“ neprofesionalitou. Kdybychom se vyvázali z evropských struktur, ocitneme se automaticky v mocenské sféře Ruska. Česká republika opravdu nemůže být samostatným ostrůvkem uprostřed Evropy. Když Zeman přišel se svými návrhy na referendum o setrvání v EU a NATO, byli jsme právě na dovolené na Šumavě. Seděli jsme se ženou a vážně diskutovali o tom, jestli bychom byli schopni z této země emigrovat, kdyby bylo nejhůř a z Blaníku nikdo nevyjel. My chceme žít tady ve svém domově a musí to být domov svobodný, a proto s lidmi, kteří to cítí stejně, chceme zastavit tento trend a nasměrovat naši zemi znovu tam, kam patříme.

Libuše Kolářová

Jihočeské týdeníky

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme