Staré časy Andreje Babiše

30. 9. 2013

Standardní politologické teorie důrazně varují před nebezpečím, kdy dochází k propojování jednotlivých oblastí vlivu ve společnosti. Smyslem toho, proč oddělovat sféry vlivu, je zajistit svobodné a nekorupční prostředí ve společnosti, a to především skrze jejich vzájemnou kontrolu. Oblast politického vlivu, tedy správy veřejných věcí, musí být transparentně oddělena od moci ekonomické, tedy od moci peněz a kapitálu. Další sférou vlivu je oblast sociálně kulturní, z níž se rodí názory na společnost a její hodnoty. Tuto oblast v dnešní době reprezentují především média. Propojením těchto oblastí vzniká nebezpečí totality a nesvobody.
Postava Andreje Babiše a jeho strany ANO 2011 je zřetelným ANO k propojení těchto sfér vlivu ve společnosti, jakkoliv úsměvně může vypadat heslo o tom, že jeho lidé nejsou jako politici. Vstupem na veřejnou scénu se i pan Babiš a jeho lidé stávají politiky, a to v tomto případě představiteli obrovského kapitálu, kteří mohou ovládat média a mají ambice uspět v politice.
Co se týče totality, máme v naší zemi bohatou zkušenost s komunistickou diktaturou. Tuto zkušenost má i Andrej Babiš. Člověk, který byl členem komunistické strany a byl v kontaktu se státní bezpečností, ví dobře, jaké efekty přináší propojení ekonomické, politické a mediální moci. Tak to bylo dříve za starých časů v dobách komunismu. Připravujeme se na předčasné volby s nadějí na časy nové. Starostové a nezávislí společně s TOP 09 se hlásí k tradičním hodnotám konzervativní politiky. Tyto hodnoty jako umírněnost, šetrnost, odvaha a spravedlnost jsou záštitou prosperity. Staré totalitní praktiky, které usurpovaly vliv ve všech mocenských sférách, k nim rozhodně nepatří. Zde je potřeba říci Andreji Babišovi a jeho straně NE 2013.

PhDr. Jan Samohýl Th.D.
Hnutí Občané pro Budějovice

Štítky