Písek v loňském roce hospodařil s přebytkem 51 milionů korun

15. 1. 2015

Loni skončil rozpočet města Písku přebytkem ve výši 51 milionů korun. Příjmy činily 706 milionů korun a výdaje 655 milionů korun. Tento výsledek je příznivější, než předpovídal schválený rozpočet. „Hlavním důvodem jsou úspory na straně výdajů, které byly čerpány na úrovni 90% schváleného rozpočtu,“ říká Roman Svoboda, vedoucí Finančního odboru. Na straně příjmů se navíc nečekaně podařilo ke konci roku 2014 získat finance z již uzavřených a vyúčtovaných dotací. Například za opravu hráze a břehů Karvašinského rybníka, vybudování sběrného dvora Portyč a strojové vybavení kompostárny. Rozpočet na rok 2015 zastupitelé projednávali v prosinci. „Nejprve byl předložen jako vyrovnaný s příjmy i výdaji na úrovni 673,5 milionů korun. Nakonec rozpočet vyšel mírně schodkový,“ říká místostarosta Josef Knot (TOP 09). Důvodem zvýšení výdajů jsou úpravy, na kterých se domluvili zastupitelé. Na jednu stranu město ušetří 10 milionů na rekonstrukci Zátavského mostu, který se bude opravovat až v příštím roce. Do výdajů ale naopak přibyla oprava šaten v ZŠ E. Beneše, vybudování památníku spojeneckých armád u Hřebčince a obměna umělé trávy na FC Písek.

Mezi největší investice letošního roku patří například zahájení rekonstrukce objektu bývalé ZŠ Komenského a přesun Městské knihovny do tohoto objektu. V současné době probíhají projekční práce, opravy začnou na konci roku 2015. Hotovo bude v roce 2018 a předpokládané náklady jsou asi 155 milionů korun bez DPH. Další významnou plánovanou akcí bude Výstavba plaveckého bazénu v lokalitě pod Lesnickou školou. Předpokládaný termín vypsání architektonické soutěže bude v první polovině letošního roku. Plavecký bazén bude hotov do konce volebního období v nákladu cca 200 mil bez DPH. Josef Knot vyjmenovává další stavby, které začnou v průběhu letošního roku: „3. etapa revitalizace sídliště Portyč bude stát asi 7 milionů korun, v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele. Další plánovanou akcí je Cyklostezka jih v nákladu 5 milionů korun bez DPH. Předpokladem zahájení je vyřešení zástavního majetkoprávního stavu části pozemku, který realizaci prozatím blokuje. Významnou akcí z pohledu infrastruktury je probíhající rekonstrukce ulice Šafaříkova – Dobrovského v nákladu cca 30 milionů a následně předpokládané zahájení II etapy. Plánovaná je I. etapa regenerace plovárny U svatého Václava za 8 milionů korun. 6 a 7 etapu rekonstrukce Sladovny dokončíme do konce března v nákladu 7 milionů korun bez DPH.“ Rozpočet města na rok 2015 po úpravách zahrnuje příjmy 673,5 milionů korun a výdaje ve výši 677,5 milionů korun.

JUDr. Josef Knot
Místostarosta města Písek

Štítky
Osobnosti: Josef Knot