× Staňte se našimi členy!

Písek má nový strategický plán

14. 12. 2015

Zastupitelé města Písek schválili Strategický plán města Písek do roku 2025. Ten začal vznikat na začátku letošního roku a v únoru byli v průzkumu spokojenosti osloveni také obyvatelé města. „Cílem průzkumu bylo zprostředkovat nezávislou zpětnou vazbu názorů, postojů, preferencí a potřeb obyvatel města Písek. Výstupy pomohly zmapovat úroveň spokojenosti či nespokojenosti obyvatel s jednotlivými oblastmi života a zároveň přispěly k lepšímu zaměření strategických záměrů města. Dále byl mezi 60 významnými podnikatelskými subjekty a zaměstnavateli v Písku proveden Průzkum podnikatelského prostředí,“ popisuje první kroky při vytváření strategického plánu místostarosta Josef Knot (TOP09).

Oslovení představitelé města vytvořili Komisi pro strategický rozvoj města Písku. Jejím úkolem bylo řídit zpracování strategického plánu, určit prioritní oblasti, jež by měly být dále rozpracovány a ustanovit pracovní skupiny, které se jednotlivým tematickým oblastem budou věnovat.

Komise určila tři prioritní rozvojové oblasti plánu: A. Ekonomika a podnikání; B. Mobilita; C. Atraktivita města a D. “Sociální zázemí“, tuto oblast ale řeší Komunitní plán sociálních služeb ORP Písek.

Nyní zahájí svou činnost řídící a monitorovací výbor. Lze předpokládat založení pracovních skupin dle prioritních oblastí a zahájení naplňování jednotlivých opatření. „Při tvorbě strategického plánu bylo přihlíženo také ke koncepci uvedené v Modrožluté knize, která je základním dokumentem projektu Smart City,“ dodává Josef Knot.

Jiří Kuchař

Předseda regionálního výboru Písek

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Josef Knot

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme