Kořínek: ČSSD spolu s KSČM projídají krajský rozpočet a špatně investují

21. 12. 2015

Jihočeský kraj dlouhodobě plánoval vysoké „kapitálové výdaje“ – česky řečeno výdaje na investice. Tyto plány se ale trvale nedařilo plnit a v rámci jednání finančního výboru jsem to společně s dalšími kolegy z opozičních řad opakovaně kritizoval. Takže snad s výjimkou roku 2015, kdy za 9 měsíců roku se kapitálové výdaje (investice) podařilo vyčerpat na téměř 67 % a další investiční výdaje budou v závěru roku samozřejmě vyúčtované, byl vždy zastupitelům a veřejnosti předkládaný velmi ambiciózní plán investic, o jeho chabém plnění se pak skromně mlčelo.

V roce 2016 se plánuje výrazné omezení investic. Když si uvědomíme, že podstatná část investic byla a je určena na rozvoj dopravní sítě, je myslím třeba, aby se zejména řidiči moc netěšili na zlepšení stavu silnic ve správě kraje. Jen na okraj je ještě možné dodat, že téměř 18 % (333 miliónů Kč) bude utraceno v rámci investičních akcí na letišti (výkup pozemků a zejména výstavba odbavovací haly a dalších budov a staveb).

Z takto „ušetřených“ peněz pak bude pokrytý plánovaný schodek v roce 2016. Ale proč tento schodek vůbec vzniká?

Jednu z možných odpovědí poskytuje přehled o „běžných výdajích“ – česky o výdajích na provoz kraje. Běžné výdaje, na rozdíl od výdajů investičních, kraj spolehlivě čerpá v nejméně plánované výši.

V letech 2012 – 2014 činily tyto běžné výdaje cca 9,2 miliard korun ročně. Plán pro rok 2015 však byl již ve výši 9,8 miliard Kč a v průběhu roku byl ještě zvýšený na 10,6 mld. Plán pro rok 2016 pak činí 9,8 miliard Kč.

Zvýšení běžných výdajů v roce 2016 o cca 600 miliónů Kč proti dlouhodobé skutečnosti se pak nápadně shoduje s oznámeným schodkem 650 miliónů Kč.

Veškeré výše uvedené údaje jsou převzaty z oficiálních dokumentů kraje. Jsou pouze porovnávány skutečnosti s plánem za delší časové období. Tato porovnání se však v krajských materiálech nenajdou.

Ing. Jiří Kořínek (TOP 09)

člen finančního výboru Jihočeského kraje

Štítky
Osobnosti: Jiří Kořínek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme