Knot: Zatímco elektromobilem budeme moci jezdit z Písku do Bavorska, kraj trochu zaspal

30. 8. 2016

Písek je jedním z 50 evropských měst pozvaných na mezinárodní konferenci, pořádanou Evropskou komisí v Praze na téma chytrých měst, především elektromobility a udržitelné městské mobility. Místostarosta města a náš kandidát koalice PRO JIŽNÍ ČECHY Josef Knot o tom ví své. Jezdí o udržitelné mobilitě přednášet do Taipei, je fanouškem elektromobility a moderních technologií. 

 Co je vlastně chytré město?

Definic Smart Cities, neboli Chytrých měst, je hodně. My pojímáme chytré město jako soubor několika oblastí – především dopravy, energetiky, bezpečnosti, vodního a odpadového hospodářství a celé je to provázané moderními informačními technologiemi. Cílem všech těchto opatření by měl být pozitivní dopad na životní prostředí. Osobně si uvědomuji, že lidstvo svojí činností planetu spíše devastuje. Proto i kroky a opatření, které mají pozitivní dopad na životní prostředí, EU dotačně podporuje.

 Ekologie vždy ale nepřináší ekonomiku…

Ano, s tím souhlasím. My se ale snažíme, aby opatření, která město Písek dělá, byla nejen ekologicky, ale i ekonomicky zajímavá. Abych uvedl příklad – v srpnu zastupitelstvo schválilo projekt nazvaný SMART AREAL Alternativní energetiky. Projekt v I. etapě řeší vybudování stanice energetického využití kalů a biomasy přímo v areálu čistírny odpadních vod Písek. Nová SMART technologie by umožňovala městu ročně likvidovat až 5 tisíc tun kalů, to je při současné produkci okolo 3 tisíc tun za rok veškeré množství čistírenských kalů pro město samotné včetně určité rezervy pro spádové přilehlé obce. V současné době jsou veškeré písecké kaly likvidovány na skládce Údraž u Albrechtic, vzdálené asi 20 km od města. Technologie, kterou chceme pořídit, umí vysušit tu hmotu, zároveň ji při vysoké teplotě spálit. Tím vyrobíte teplo a elektrickou energii, kterou můžete pustit do sítě. To, co zbyde, je hmota, která je bohatá na fosfor a lze ji použít jako hodnotné hnojivo na pole či do kompostáren.

 O jak vysoké investici tu mluvíme a jaký bude její konkrétní přínos pro občany města?

Technologie stojí zhruba jeden milion euro. Chceme využít dotační titul programu LITE, ze kterého můžeme získat až 75% z uznatelných nákladů. Pokud nám to vyjde, v příštím roce by se projekt mohl realizovat. Pro občany města by energetické využití kalů do budoucna mohlo znamenat každoroční úsporu v platbách za stočné ve výši přibližně 1 Kč/m3. V uvažované nové technologii by  byly veškeré kaly společně s příměsí biomasy spalovány a po odstranění zplodin by byla do ovzduší vypouštěna pouze vodní pára, celkově její nasazení bude mít pozitivní dopad na životní prostředí. Teplo, které se spalováním vyrobí, využijeme pro vytápění objektů v ČOV.

 Na co se chcete zaměřit především?

Provedli jsme dotazníkové šetření mezi obyvateli Písku a z něj vyplynulo, že Písečany nejvíce trápí doprava – dopravní řešení a doprava v klidu, čili parkování. Obecně máme i my nedostatek parkovacích míst, zejména se to projevuje na sídlištích a pak v širším centru města. Proto chceme revitalizovat Velké náměstí v centru města a v rámci revitalizace zredukovat počet parkovacích míst o zhruba jednu třetinu. Cílem je, aby došlo ke snížení počtu parkovacích míst a celkovému zklidnění dopravy. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a realizace by měla začít v roce 2017. Uvažujeme i o výstavbě parkovacího domu, na plochách u starého mostu by mělo vzniknout parkoviště s desítkami míst. Jednoduše řečeno: naši občané se nemusí bát, že by neměli, kde zaparkovat.

 Revitalizace náměstí a s ní spojená redukce parkovacích míst určitě vyvolala bouřlivé reakce? 

K záměru jsme uspořádali dvě veřejná projednání, reakce byly podle očekávání. Dokonce vznikla veřejná petice proti. Obchodníci se obávají, že s redukcí parkovacích míst dojde k likvidaci jejich podnikání a celkově podnikatelského sektoru. Neřekl bych, že tomu tak bude, navíc jiný sektor na tom třeba bude profitovat, třeba restaurace. V současné době je zde zhruba 100 parkovacích míst a jejich počet by se redukoval o asi 1/3. Místa, o něž náměstí přijde, vybudujeme na parkovišti u starého mostu a otevřeme nová parkovací místa naproti poště ve víceúrovňovém parkovišti.

 Obecně je bolístkou všech sídlišť nedostatek parkovacích míst. Jaké máte řešení?

Na píseckých sídlištích se parkování řeší postupně. Jedno z velkých sídlišť už prošlo velkou revitalizací a došlo i k navýšení parkovacích míst, ta jsme vybudovali se zapojením dotace. S vytvářením dalších parkovacích míst v ostatních sídlištních lokalitách počítáme. V zásadě existují dvě možnosti, buď postavit parkovací dům, v němž ale lidé obecně nechtějí moc parkovat, nebo využít volné plochy za sídlištěm – toto řešení je i ekonomičtější, a pravděpodobně se k němu přikloníme. Dále pak platí, že lidé chtějí na svoje auto vidět.   

 Řešení mají být „chytrá“, v čem to bude spočívat?

Každé parkoviště chceme osadit senzory, tak, aby při vjezdu do města občan na tabulích viděl, kolik je kde volných parkovacích míst. Tato data, zveřejňovaná v reálném čase, bychom zobrazovali také na portále města, aby bylo možné sledovat obsazenost jednotlivých míst on-line. Pak zvažujeme možnost platit prostřednictvím chytrého telefonu třeba parkovné. Zavést aplikace pro lidi, kteří s nimi umějí pracovat. Technologie obecně by měly lidem život zpříjemňovat, ne komplikovat. Ovšem vše má své limity. Z průzkumu, co obyvatele Písku nejvíc trápí, vyšla i oblast bezpečnosti, zejména na sídlištích. Navrhli jsme v rámci projektu na veřejné osvětlení implementovat na sloupy veřejného osvětlení určitou senzoriku. Ovšem rozvířila se obrovská diskuse o tom, že budeme sledovat lidi. Chápu ji, ale obavy jsou neopodstatněné, smyslem senzorů je sledování dopravy.

 Pojďme k samotné elektromobilitě. Co chystáte?

Na nových parkovištích bychom chtěli vybudovat i nové dobíjecí stanice. V současnosti je ve městě jedna, nyní by v rámci rekonstrukce parkoviště u pošty měla přibýt další, postaví ji a bude provozovat E.ON. Další stanice se plánuje na náměstí a jedna má vzniknout i ve víceúrovňovém parkovišti. Další dobíjecí stanice, kterou vybuduje a bude provozovat ČEZ, bude u nákupního střediska Albert. Lidé si auto budou moci dobít během doby, kdy budou nakupovat. Vlastní investice na vybudování dobíjecí stanice vyjde na asi 250 tisíc korun, rychlodobíjecí na dvojnásobek. Dobíjení je v současnost obtížně zpoplatnitelné, často se to dělá tak, že elektromobil přijede a zaplatí parkovné, vlastní nabíjení je zdarma. Modelů je však více. 

 Máte další plány v oblasti udržitelné mobility?

Chtěli bychom vybudovat elektromobilní propojení našeho partnerského města Degendorf s Pískem, podali jsme žádost o dotaci v rámci programu Interreg. Do projektu se zapojilo 15 bavorských měst, na trase by mělo vzniknout 15 dobíjecích stanic. Velmi vážně diskutujeme o půjčovně elektrokol, která by vznikla na autobusovém nádraží. Provozovala by ji společnost ČSAD, která městu zajišťuje městskou hromadnou dopravu, kola by asi pořídilo společně město a ČSAD. V rámci podpory udržitelné městské dopravy a podpory mobility bude ČSAD žádat o dotaci na nákup nových vozů, pokud to vyjde, budou v Písku jezdit nové autobusy MHD na plyn a elektřinu.

 Očekáváte, že se projekt Smat City rozšíří?

V současné době některé „smart“ nástroje implementuje například Tábor. Já osobně se chci zasadit o to, aby chytrá řešení provázala jednotlivá jihočeská města a vytvořil se na krajské úrovni zastřešující Smart Region. Profitovat z toho budeme všichni.

Martin Volný

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme