Knot: Technologie nám zjednoduší život

19. 9. 2016

Mohl byste vysvětlit, co je to Smart City?

Definic Smart Cities, neboli Chytrých měst, je hodně. My pojímáme chytré město jako soubor několika oblastí – především dopravy, energetiky, bezpečnosti, vodního a odpadového hospodářství a celé je to provázané moderními informačními technologiemi. Cílem všech těchto opatření by měl být pozitivní dopad na životní prostředí. Osobně si uvědomuji, že lidstvo svojí činností planetu spíše devastuje. Proto i kroky a opatření, které mají pozitivní dopad na životní prostředí, EU dotačně podporuje.

Často se mluví o tom, že ekologická opatření nebývají zároveň ekonomická…

Ano, s tím souhlasím. My se ale snažíme, aby opatření, která město Písek dělá, byla nejen ekologicky, ale i ekonomicky zajímavá. Abych uvedl příklad – v srpnu zastupitelstvo schválilo projekt nazvaný SMART AREAL Alternativní energetiky. Projekt v I. etapě řeší vybudování stanice energetického využití kalů a biomasy přímo v areálu čistírny odpadních vod Písek. Nová SMART technologie by umožňovala městu ročně likvidovat až 5 tisíc tun kalů, to je při současné produkci okolo 3 tisíc tun za rok veškeré množství čistírenských kalů pro město samotné včetně určité rezervy pro spádové přilehlé obce. V současné době jsou veškeré písecké kaly likvidovány na skládce Údraž u Albrechtic, vzdálené asi 20 km od města. Technologie, kterou chceme pořídit, umí vysušit tu hmotu, zároveň ji při vysoké teplotě spálit. Tím vyrobíte teplo a elektrickou energii, kterou můžete pustit do sítě. To, co zbyde, je hmota, která je bohatá na fosfor a lze ji použít jako hodnotné hnojivo na pole či do kompostáren. Teplo, které se spalováním vyrobí, využijeme pro vytápění objektů v ČOV. Pro občany města by energetické využití kalů do budoucna mohlo znamenat každoroční úsporu v platbách za stočné ve výši přibližně 1 Kč/m3

Bolístkou každého města je parkování. Slibujete „chytrá“ parkoviště. V čem to bude spočívat?

Každé parkoviště chceme osadit senzory tak, aby při vjezdu do města občan na tabulích viděl, kolik je kde volných parkovacích míst. Tato data, zveřejňovaná v reálném čase, bychom zobrazovali také na portále města, aby bylo možné sledovat obsazenost jednotlivých míst on-line. Pak zvažujeme možnost platit prostřednictvím chytrého telefonu třeba parkovné. Technologie obecně by měly lidem život zjednodušit.

Pojďme k samotné elektromobilitě. Co chystáte?

Na nových parkovištích bychom chtěli vybudovat i nové dobíjecí stanice. V současnosti je ve městě jedna, nyní by v rámci rekonstrukce parkoviště u pošty měla přibýt další, postaví ji a bude provozovat E.ON. Další stanice se plánuje na náměstí a jedna má vzniknout i ve víceúrovňovém parkovišti. Další dobíjecí stanice, kterou vybuduje a bude provozovat ČEZ, bude u nákupního střediska Albert. Lidé si auto budou moci dobít během doby, kdy budou nakupovat. Vlastní investice na vybudování dobíjecí stanice vyjde na asi 250 tisíc korun, rychlodobíjecí na dvojnásobek.

Máte další plány v oblasti udržitelné mobility?

Chtěli bychom vybudovat elektromobilní propojení našeho partnerského města Degendorf s Pískem, podali jsme žádost o dotaci v rámci programu Interreg. Do projektu se zapojilo 15 bavorských měst, na trase by mělo vzniknout 15 dobíjecích stanic. Velmi vážně diskutujeme o půjčovně elektrokol, která by vznikla na autobusovém nádraží. Provozovala by ji společnost ČSAD, která městu zajišťuje městskou hromadnou dopravu, kola by asi pořídilo společně město a ČSAD. V rámci podpory udržitelné městské dopravy a podpory mobility bude ČSAD žádat o dotaci na nákup nových vozů, pokud to vyjde, budou v Písku jezdit nové autobusy MHD na plyn a elektřinu.

Očekáváte, že se projekt Smat City rozšíří?

V současné době některé „smart“ nástroje implementuje například Tábor. Já osobně se chci zasadit o to, aby chytrá řešení provázala jednotlivá jihočeská města a vytvořil se na krajské úrovni zastřešující Smart Region. Profitovat z toho budeme všichni.

Martin Volný

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme