Knot: Písek je pilotním „chytrým“ městem

26. 2. 2016

Vedení města Písek a ministr životního prostředí Richard Brabec dnes podepsali společnou deklaraci o spolupráci na rozvoji a implementaci konceptu chytrého města. Písek se tak stal pilotním českým „chytrým“ městem.

Deklarace vyjadřuje především ochotu vzájemně kooperovat a podporovat rozvoj konceptu Smart Písek. „Od takové dohody s Ministerstvem životního prostředí si slibujeme například spolupráci při zajištění metodické podpory a transferu know-how z relevantních zahraničních a výzkumných projektů,“ říká místostarosta Josef Knot (TOP 09).

Smart Cities je Evropou podporovaný koncept udržitelného rozvoje měst a obcí. Pro nás představuje další nástroj pro zlepšení životního prostředí v ČR a získání dalších finančních prostředků na kvalitní projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti, udržitelnou dopravu, snižování emisí a podporu nových technologií. I proto se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo město Písek v jeho snaze o zlepšení ŽP podpořit,“ komentuje podpis memoranda ministr životního prostředí Richard Brabec a zároveň dodává:  „Písek vnímáme jako pilotní koncept Smart City mezi středně velkými městy, má velmi dobré předpoklady stát se takovýmto inteligentním městem v brzké době. Písek totiž disponuje funkčním propojením správy města s privátní, neziskovou i akademickou sférou, včetně spolupráce s technologickým centrem. Písek tak může inspirovat další města v ČR, aby jej následovala v realizaci aktivit vedoucích ke snižování emisí a energetické náročnosti v oblasti dopravy, budov a infrastruktury.“

Koncept Smart Cities má obyvatelům zajistit efektivní, ekologicky šetrné a energeticky úsporné fungování jejich města, a to prostřednictvím zavádění moderních technologií. Tento přístup se dotkne více různých oborů, jako je například doprava, energetika a životní prostředí, říká Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní na ČVUT: „Projekty v rámci Smart City podporují řešení, která jsou k životnímu prostředí přirozeně šetrná. Z pohledu města Písek jde například o zavedení elektromobility, která vykazuje nulové lokální emise škodlivin, minimální hluk v místě provozu a zároveň může docházet k optimalizaci energetické účinnosti pomocí moderních technologií. Budou-li použity i nové obchodní příležitosti v podobě sdílených dopravních prostředků typu car-sharing nebo bike-sharing, může se Písek stát pilotním městem, kde budou tyto principy prakticky vyzkoušeny. Získané zkušenosti se mohou stát příkladem i pro další města, která hodlají šetrným způsobem řešit svoji dopravní obslužnost,“ vyjmenovává Miroslav Svítek.

Písek přistoupil ke konceptu chytrých měst v roce 2015 prostřednictvím strategického dokumentu – Modrožluté knihy Smart Písek, a rozhodl se tak rozvíjet podle této politiky tři hlavní pilíře, tj. udržitelná městská mobilita, inteligentní budovy a čtvrti, integrované infrastruktury a procesy v energetice, dopravě i informačních a komunikačních technologiích. „Příkladem aktivity města v této oblasti je realizace energeticky úsporných opatření na všech 19 budovách základních a mateřských škol v roce 2012-2013 a také na dalších objektech města, jako jsou obě budovy radnice, Sladovny, kina Portyč, kulturního domu, divadla a zimního stadionu,“ vypočítává realizované projekty Josef Knot.

Petra Šebestíková

krajská manažerka

Štítky
Osobnosti: Josef Knot
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme