Knot: Kraj se snaží být lídrem v zavádění high-tech technologií

2. 4. 2019

Vicehejtman Jihočeského kraje Josef Knot se dlouhodobě zabývá tématem Smart Cities a moderními technologiemi. Stál u zrodu tohoto projektu v Písku. Také se pravidelně účastní summitů a konferencí o využití technologií ve městech.

Špičkové technologie patří neodmyslitelně k dnešní době. Jsou nedílnou součástí vývoje firem a stopu zanechávají i v práci Jihočeského kraje. „Jihočeský kraj se snaží být na špici v zavádění high-tech technologií. Hledáme v nabídce ty, jež řeší moderním způsobem a efektivně problémy, kterým čelí obyvatelé jižních Čech. Důležitý je pro nás především udržitelný rozvoj a zlepšování životního prostředí,“ říká vicehejtman Jihočeského kraje Josef Knot, který je pravidelným hostem summitů a konferencí zabývajících se zaváděním a využíváním moderních technologií pro chytré fungování běžného chodu měst a obcí ve 21. století.

Jihočeský kraj vypsal pro města a obce dotace na projekt Smart City. Je o tuto možnost velký zájem?

Loňský rok byl takový zkušební, a to nikdy nevíte, jaký bude zájem. Hodnotili jsme celkem 11 žádostí od obcí, což je slušný začátek. Letos jsme zaznamenali opravdu velký zájem a budeme vyhodnocovat už 25 žádostí.

Jakým směrem se nejčastěji žádosti měst ubírají?

Předešlý rok šlo zejména o dotace na koncepce, analýzy a strategie v oblasti Smart City. Letos už to jsou více hmatatelné projekty. Obce nejvíce žádají o dotaci na dálkové odečty energií, mobilní rozhlasy či bikesharing, tedy sdílená kola. Ale objevují se i velice zajímavé projekty na využití smart technologií pro oblast vodního hospodářství, efektivního hospodaření s vodou a řešení uchovávání získávaných dat nebo také dobíjecí stanice.

Nedostatek vody je aktuální téma. Zabývá se tímto problémem také kraj?

Samozřejmě, že se kraj intenzivně touto problematikou zabývá, byť je to především otázka státu. Naše řeky pramení na Šumavě, a pokud chceme, aby pramenily dále, musí být Šumava zelená. Kroky státu v souvislosti s novou zonací tomu moc nepřispívají. V rámci výkonu státní správy ji tak Jihočeský kraj řeší v možnostech, které má. Například podporou péče o krajinu.

Zmínil jste také bikesharing. V Českých Budějovicích už sdílená kola fungují. Je o tuto nabídku mezi lidmi velký zájem?

Jedná se o aktivitu města a soukromé společnosti zapadající do systému udržitelné mobility. Kraj s tímto projektem tedy nemá nic společného. Osobně ale mohu říct, že jsem nakloněn každé myšlence, která přispívá k šetrnému způsobu řešení dopravní obslužnosti ve městech.

K šetrnému způsobu řešení dopravy napomáhají i elektromobily. Začínají podle vás lidé v elektromobilech jezdit více než dřív?

Elektromobilita je podle mě trend, který má velkou budoucnost. Určitě je znatelný nárůst výskytu elektromobilů v celém kraji. Bude ale záležet na nabídce a ceně vozidel a možnostech nabíjení.

Vy jste stál u zrodu projektu e-Road Písek – Deggendorf, který se zabývá umístěním nabíjecích stanic na trase mezi těmito městy. Jak projekt pokračuje?

Závěrečná konference k tomuto projektu se uskuteční 29. března. Zástupcům měst tam budou prezentovány výstupy projektu. Tímto dnem by měl být projekt otevřen. Pokračování na str. 6

Plánuje kraj výstavbu nabíjecích stanic i jinde, třeba na trase České Budějovice - Praha nebo dalších frekventovaných místech v jižních Čechách?

Nechali jsme si vypracovat studii proveditelnosti krajské dobíjecí infrastruktury, kde se určitě plánuje výstavba dobíjecích stanic tímto směrem. Na tom však spolupracujeme se společností E. ON, která má možnost sáhnout si na dotaci. Kraj stavět a provozovat dobíjecí stanice neplánuje. Byl bych ale rád, kdyby se podařilo vybudovat síť pro elektromobily napříč krajem.

V Praze funguje i carsharing, tedy možnost vypůjčit si automobil, dojet na určité místo a tam ho nechat. Neuvažuje Jihočeský kraj o něčem podobném?

Toto je doména spíše soukromých subjektů. Jedná se o produkt pro určitou skupinu zákazníků. Nicméně určitě je toto dobré podporovat v rámci udržitelné mobility.

Podporuje kraj i podnikatele, potažmo firmy, zabývající se inovacemi a high-tech technologiemi?

Kraj podporuje podnikatele prostřednictvím Jihočeského vědeckotechnického parku, což je organizace vlastněná ze 100 procent krajem. Ta každoročně vypisuje výzvu na Jihočeské podnikatelské vouchery a v loňském roce byla poprvé spuštěna soutěž o nejlepší podnikatelský záměr. Máme i další nápady pro letošní rok a nadcházející období, ale o tom bych nechtěl předčasně mluvit.

Jak vnímáte dnešní dobu, roste o tento směr zájem mezi firmami?

Zájem zde určitě je, ale současně vnímám stále i jistou opatrnost ze všech stran. Každopádně Jihočeský kraj má zájem inovativně zvelebovat náš region, a připravit tak půdu pro dobré nápady a projekty. Ať už obcí, nebo firem.

Písek v minulosti zabodoval jako první středně velké město v evropském projektu +CityxChange na tvorbu energeticky pozitivních čtvrtí. Cílem je vyprodukovat v těchto čtvrtích víc energie, než dokážou samy spotřebovat. Jakým způsobem přistupuje kraj k energetické náročnosti svých budov?

Projekt +CityxChange je obrovský úspěch, který přesahuje nejen hranice města Písek či Jihočeského kraje, ale také České republiky. Zapojili jsme se do projektu mezinárodního významu, který může přinést doslova revoluční výsledky. Jihočeský kraj se snaží snižovat u svých budov spotřebu energií. Nejnověji jsme před vyhlášením soutěže na realizaci úsporných projektů pomocí metody EPC včetně energetického managementu a samozřejmě využíváme dostupné dotační prostředky státu i EU.

Současně Písek patří k lídrům projektu Smart Cities v Česku. Vy jste byl u vzniku tohoto projektu v Písku a navštívil jste mnoho měst v zahraničí, například v rámci konferencí. Co považujete za největší přínos těchto setkání?

Kontakty, které jsme za poslední léta navázali s představiteli municipalit z celého světa, obrovsky obohatily naše vize. Je pro nás velkou ctí být například pravidelnou součástí Smart Expo na Tchaj-wanu, jedné z největších událostí na světovém poli inovací. V dnešní době je důležité sledovat vývoj trendů v těchto oblastech a snažit se dobrá řešení přizpůsobit a nasadit v našich podmínkách. Nejde jen o technologie samotné, ale i o zodpovědný přístup k jejich nasazení a posouzení dlouhodobého dopadu na životní podmínky.

Monika Filipová

Zdroj: Mladá Fronta DNES, 29. 3. 2019

Štítky
Osobnosti: Josef Knot
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme