Horejsková: V kultuře ani cestovním ruchu se neobejdeme bez diskuze a vzájemné spolupráce

8. 10. 2013

Lenka Horejsková působí třetím rokem na  pozici  místostarostky  města Tábor za TOP 09. Na starosti má kulturu a cestovní ruch, knihovnu, životní prostředí, odbor vnitřních věcí a technické služby.

Jaké zkušenosti z komunální politiky byste chtěla využít coby kandidátka do poslanecké sněmovny?
„Nejvíce si cením zkušeností, které jsem načerpala jako dlouholetá vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu. V roce 1994 jsem po svém nástupu na úřad  zakládala jedno z prvních turistických informačních center v kraji, dnes jsem radní Asociace turistických infocenter ČR pro Jihočeský kraj a jako místostarostka města jsem také jednou z iniciátorek založení nové turistické oblasti Toulava, jejímž centrem je Tábor. Pro  vznik této oblasti se spojili podnikatelé, veřejná sféra i neziskové organizace a jejím cílem je podpora rozvoje cestovního ruchu v regionu. Právě spojení soukromého, neziskového a veřejného sektoru vytváří potřebnou synergii a je přenositelné i do jiných oblastí.“

Na čem byste jako novopečená poslankyně začala pracovat nejdříve?
„Určitě bych chtěla usilovat o přijetí nového zákona o cestovním ruchu. Na jeho přípravě spolupracuje již delší dobu řada odborných a profesních organizací v cestovním ruchu. Návrh zákona navíc předpokládá i nové řešení  rozvoje a financování cestovního právě prostřednictvím turistických oblastí vytvořených smysluplně zdola na principu spolupráce. Takovou oblastí je i zmíněná Toulava, která nabízí pomoc zejména drobným podnikatelům. Cestovní ruch považuji celkově za velkou šanci, jak pomoci zvýšení zaměstnanosti právě v regionech jako jižní Čechy, které mohou nabídnout nejen přírodní zajímavosti a památky, ale i šikovné a tvořivé lidi.  Naše snaha se však neobejde bez potřebné legislativy.“

Co se podařilo  v poslední době v Táboře v oblasti kultury a cestovního ruchu?
„Po svém nástupu do funkce jsem začala pořádat diskusní fóra s podnikateli v cestovním ruchu i pořadateli akcí a zástupci kulturních spolků. Jejich cílem je nejen seznámit zájemce se záměry města, pomoci s podáváním žádostí o granty a dalšími problémy, ale zejména společně hledat náměty pro další zlepšení v těchto oblastech. Žádná sebelepší koncepce města se prostě neobejde bez participace dalších subjektů. Mile mě tudíž potěšil zájem o účast a diskusi. Na základě těchto setkání  jsme připravili nové propagační materiály a prezentaci nabídky v Praze a shodli jsme se na podpoře zážitkové slevové karty. V oblasti kultury se zase podařilo pomoci všem pořadatelům zveřejňováním v kulturního přehledu „Tábor v akci“, který vychází v radničních novinách a najdete jej i v elektronické podobě na webu města. Radost mám také z nových akcí, třeba z festivalu pouličního divadla Komedianti v ulicích, který si oblíbili nejen Táboráci, ale má už i mezinárodní renomé.“

A jakou rozdělanou práci zbývá ještě dokončit?
„Nápadů je spousta, nemáme tu zatím  třeba cestovní kancelář, která by prodávala regionální produkty a balíčky, rezervy jsou ve spolupráci mezi podnikateli, líbilo by se mi zavedení cyklobusů a turistických linek a rozšíření nabídky typických regionálních výrobků a gastronomie. V oblasti kultury zase chybí specifický klubový prostor pro pořádání besed, koncertů či divadla malých forem.“ 

Štítky