Chcete zlepšit život ve své čtvrti? Zapojte se do činnosti územního výboru

25. 11. 2015

Snaha o zapojení občanů Českých Budějovic do komunikace s volenými orgány města má již svou delší historii. V uplynulém volebním období to byla komise rady města, po volbách v roce 2014 vznikla komise, která se však sešla jen jednou a to v září 2015 a koncem září 2015 zřídilo zastupitelstvo města jako iniciativní orgán „Územní výbor“ v čele s uvolněným předsedou, kterým je Mgr. Ivan Nadberežný.

 

Podle Statutu výboru bude zřízeno 8 územních skupin v následujících lokalitách:

1.      Vnitřní město – historické jádro města a přilehlé části města

2.      Čtyři Dvory a sídliště Šumava, Litvínovické předměstí a Švábův Hrádek (Vymezeno Na Dlouhé louce a Levobřežní komunikace, Boreckého ul., Husova tř. a ul. Větrná)

3.      Vltava I. a II., Vrbenské rybníky a České Vrbné

4.      Sídliště Máj a Branišovská (vymezeno Větrnou a Branišovskou ulicí), Zavadilka a Haklovy Dvory.

5.      Linecká čtvrť-část, Vídeňská čtvrť, Krumlovské předměstí, Rožnov

6.      Suché Vrbné, Mladé, Nové Hodějovice

7.      Brněnské předměstí, Husova kolonie, Pekárenská a Okružní, Nemanice, Kněžské Dvory, Nové Vráto

8.      Kaliště a Třebotovice

 

Základním předpokladem pro členství v územních skupinách je trvalé bydliště v některé z těchto lokalit. Termín pro podání písemné přihlášky je pak do pátku 12. prosince 2015.

Veškeré informace o způsobu podání přihlášky jsou uvedeny na webu města http://www.c-budejovice.cz/cz/rozvoj-mesta/aktuality/stranky/vyzva-obcanum-kteri-maji-zajem-aktivne-pracovat-ve-svych-uzemnich-obvodech.aspx

Podmínkou pro smysluplné fungování územního výboru a jeho skupin je dostatečný zájem občanů o činnost v těchto skupinách na straně jedné a zájem zastupitelstva o řešení námětů, které z těchto skupin vzejdou na straně druhé.

Za několik měsíců tedy uvidíme, zda zájem zastupitelstva a hlavně vládnoucí koalice o názory občanů je opravdový.  

Jiří Kořínek (TOP 09)

Předseda regionálního výboru Č. Budějovice

Štítky
Osobnosti: Jiří Kořínek