Bouzek: Nevýhodné smlouvy rušit lze!

11. 4. 2016

Hovoříme o kauze společnosti VINCI Park CZ a.s. - bývalé výběrčí parkovného v Budějovicích, která po městu požaduje náhradu škody v řádech milionů. „Smlouvu s VINCI Parkem jsem od počátku považoval za neblahé dědictví minulých vedení města,“ říká zastupitel za TOP 09 Tomáš Bouzek, kterému se podařilo před čtyřmi lety prosadit v radě města výpověď smlouvy. Výběr parkovného byl následně svěřen dopravnímu podniku a byl od počátku efektivnější.

„Pokud musí město vybírat parkovné, měly by vybrané peníze zůstat z významné části právě jemu. Místo toho odcházely jako příjem soukromé společnosti sídlící v Praze. VINCI Parku plynulo z městské pokladny 60% vybraných tržeb včetně DPH, zatímco odměna Dopravního podniku činí pouze 35% tržeb plus DPH. Navíc je Dopravní podnik městskou společností a peníze tak neodchází z města jinam,“ zdůrazňuje Bouzek.

Původní rozhodnutí prvoinstančního soudu přitom nebylo pro město příznivé. Soud musel připustit, že z textu smlouvy vyplývá právo města vypovědět smlouvu v případě, že VINCI Park poruší svoji povinnost každodenně odevzdávat vybrané parkovné na účet města, což výběrčí nečinil. Paradoxně však soud dospěl k závěru, že to strany ve smlouvě tak „nemyslely“ a výpověď označil za neplatnou.

Aktuální rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích je srozumitelné. Rozhodnutí okresního soudu zrušil a uložil mu zabývat se důvody neplatnosti smlouvy, které od počátku uplatňoval zástupce města, advokát Jiří Jarušek. Pokud bude vůbec možné považovat napadenou smlouvu za platnou, pak je platná i výpověď, konstatoval odvolací soud. Město by v takovém případě nebylo povinno bývalému výběrčímu cokoli hradit.

„Jako občana a bývalého člena rady města mě postoj odvolacího soudu potěšil. Prosadit ukončení nevýhodné smlouvy pro mě nebylo rozhodně jednoduché. Mohl jsem zaujmout dva postoje - buď vyvinout snahu situaci změnit, anebo se zachovat podle osvědčeného hesla ‚Kdo nic nedělá, nic nezkazí.‘ Rozhodnutí dává jasný signál jiným městům a jiným politikům, že se vždy nemusí smiřovat s tím, co ve městě není v pořádku,“ vzkazuje závěrem Tomáš Bouzek.

Petra Šebestíková

krajská manažerka TOP 09

Štítky
Osobnosti: Tomáš Bouzek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme