Regionální sněm TOP 09 v Prachaticích

25. 4. 2013

Dne 22.4.2013 proběhl v Prachaticích regionální sněm TOP 09 Prachatice.Na začátku promluvil jihočeský poslanec a krajský zastupitel Mgr. Zdeněk Bezecný Ph.D, který delegáty seznámil se situací v krajském zastupitelstvu a v poslanecké sněmovně.Hovořil rovněž o přípravách krajského a celostátního sněmu TOP 09.
Zprávu o činnosti regionálního výboru v uplynulém období  přednesl předseda regionální organizace p. PetrVaraus . Následovala volba předsednictva na další dvouleté funkční období. Funkci předsedy obhájil p. Petr Varaus , místopředsedou byl zvolen p. Jan Vozábal a členy výboru  p. Martin Pixa , p. Jan Sláma a p. Ivo Müller.
Při následné diskuzi delegáti využili možnost hovořit s poslancem   p. Bezecným a diskutovalo se o tématech , které trápí místní region. Dozvěděli se detaily o připravovaném  zákoně o šumavském národním parku, hovořilo se o problémech s zaměstnaností v regionu a následně i o  kladech a záporech zákona o zadávání veřejných zakázek.
Na závěr staronový předseda všem poděkoval za účast a byl velmi potěšen vysokým zájmem delegátů o celostátní i místní politická témata.


Za RV TOP 09 Prachaticko p. Jan Sláma