Místní sněm TOP 09 v Prachaticích

18. 5. 2011

Dne 13.5.2011 proběhl v Prachaticích sněm místní organizace. Členové vyslechly zprávu o dosavadním fungování strany v regionu a poté proběhla volby předsedy , místopředsedy a členů výboru.
Předsedou místní organizace byl zvolen p.Jan Sláma , místopředsedou p. ing. Tomáš Novák a členkou výboru byla zvolena p. Mgr. Zuzana  Švamberová.
Dále byly navrženi kandidáti do regionálního výboru a regionálních komisí.
Poté proběhla diskuze o všeobecných otázkách týkajících se Prachatic a  našeho regionu.

Za MO TOP 09 v Prachaticích  Sláma Jan - předseda