Místní sněm TOP 09 v Prachaticích

17. 4. 2013

Dne 12.4.2013 proběhl v Prachaticích sněm místní organizace TOP 09. Členové vyslechli zprávu předsedy místního sněmu o politických tématech v Prachaticích a v regionu a poté proběhla volby předsedy, místopředsedy a členů výboru.
Staronovým předsedou místní organizace byl zvolen  p.Jan Sláma, místopředsedou p. ing. Tomáš Novák a členkou výboru byla zvolena p. Mgr. Zuzana  Švamberová.
Dále byli navrženi kandidáti  do regionálního výboru a regionálních komisí.
Všichni členové jednohlasně vyjádřili podporu výstavbě hokejbalového hřiště v Prachaticích.
Místní sněm rád uvítá nové zájemce o členství v TOP 09 , zájemci obdrží více informací v kanceláři regionální organizace Prachatice v budově CSOB v Prachaticích v prvním patře každé pondělí od 12.00-16.00 hod a ve středu od 9.00-13.00 hod.
Dále členové vyslovili souhlas s  provozováním internetové stránky www.top09prachatice.cz , kde se budou objevovat aktuální informace o místní TOP 09 a ostatních tématech  v Prachaticích.


Za MO TOP 09 v Prachaticích  Sláma Jan - předseda