Město se podílí na obnově Purkratických rybníků

1. 6. 2021

Pět rybníků v okolí Purkratic projde tento rok významnou proměnou. Prácheňské rybářství, které má tyto vodní plochy od města Písek v nájmu, získalo na jejich odbahnění, opravy hrází a výpustních zařízení dotaci Ministerstva zemědělství. Původně se předpokládalo, že dotace bude činit zhruba 16 milionů z celkových nákladů odhadnutých na přibližně 30 milionů korun bez DPH. Město se zavázalo, že zbytek potřebné částky uhradí ze svého rozpočtu. „Dotace byla ale nakonec schválena ve výši 80 procent, spoluúčast města se tak výrazně snížila. Z Ministerstva zemědělství na opravu rybníků přijde 23,9 milionu korun, město doplatí zhruba šest milionů bez DPH,“ řekla místostarostka Petra Trambová.

V rámci akce nazvané „Obnova rybniční soustavy Purkratice v k. ú. Písek“ bude ze dna vytěžena zhruba sedmdesáticentimetrová vrstva bahna, kromě oprav hrází budou také upraveny břehy a rozšířena hlavní komunikace. Vykáceny již byly náletové dřeviny, které rostly na březích a na původní ploše rybníků. Rekonstrukce soustavy bude hotova do konce tohoto roku a obhospodařovaná vodní plocha se díky ní zdvojnásobí. Odbahněním a vyčištěním zarostlých břehů se rybníky dostanou na svou původní katastrální výměru 10 ha. 

Purkratická soustava se nachází v blízkosti sídliště Portyč, mohla by proto sloužit jako cíl procházek nejen jeho obyvatel. Rekreačnímu charakteru lokality nahrává i to, že se na rybnících provozuje polointenzivní chov ryb a voda není tolik znečišťována. „Rybníky budou také důležitou ochranou území města před případnou povodní, protože budou schopny zadržet stoletou vodu,“ poznamenala Petra Trambová.

Zpravodaj města Písku

Štítky
Osobnosti: Petra Trambová
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme