Město Písek šetří peníze i životní prostředí

18. 4. 2018

O investiční akci „Stanice energetického využití kalu a biomasy, I. etapa – ČOV Písek.“ stručně informuje první náměstek starostky Josef Knot (TOP 09):

„Půjde o vybudování nové stavby s využitím částečně mobilní kontejnerové technologie. Umístěna bude na upravené ploše kalového hospodářství ve stávajícím areálu čistírny odpadních vod. V zařízení bude ročně likvidováno až 3 900 tun strojně odvodněného kalu z písecké čistírny. Součástí stavby bude i dopravní cesta od vzniku kalu, přes akumulační zásobník až do napojení na pásové sušicí zařízení. Usušený kal je pak spolu s biomasou spalován v kotli. Energie ve spalinách z procesu bude využita pro potřeby sušení kalu a částečně pro výrobu elektrické energie. Odpadní vzduch ze sušení bude vyčištěn v pračce spalin tak, aby bylo zajištěno dodržení zákonných hodnot emisí vypouštěných do ovzduší. Ty budou trvale monitorovány.“

Stavba by měla být zahájena ještě letos v červenci. Předpokládaná cena činí asi 40 milionů korun bez DPH. Město Písek podalo žádost o dotaci z Národního programu Životní prostředí, která by mohla pokrýt až 60 % z celkových způsobilých výdajů.

Právě energetické využití je hlavním způsobem likvidace čistírenských kalů v Německu nebo Rakousku. Kaly z čistírny odpadních vod v Písku byly dosud odváženy do Mydlovar ke kompostování.

„Zatímco dnes náklady na likvidaci kalů činí zhruba tři miliony korun ročně, provozní náklady nového zařízení, které je energeticky soběstačné, budou zcela minimální a úspora financí se v budoucnu může promítnout například do ceny stočného,“ dodává místostarosta Josef Knot.

Inovativní technologické zařízení bude splňovat nejpřísnější ekologické normy. Skutečnost, že Písek je pilotním městem, tedy prvním v České republice, kde bude stanice energetického využití kalu a biomasy využívána, přesně naplňuje vize konceptu Smart City. „Pokud se tento způsob likvidace kalu u nás osvědčí, Ministerstvo životního prostředí ČR bude podporovat jeho využití také v dalších městech,“ doplňuje Josef Knot.

Vzhledem k obsahu některých škodlivých látek budou totiž podle nové vyhlášky od roku 2021 výrazně zpřísněny podmínky pro ukládání kalů do země a jejich používání v zemědělství. Spolupráce města Písek s MŽP ČR na konceptu Smart City vyplývá z memoranda, které bylo podepsáno před dvěma roky.

 

Petra Šebestíková

krajská manažerka TOP 09

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Josef Knot

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 JIHOČESKÝ KRAJ

Lannova 2
370 01 České Budějovice

info@jhc.top09.cz
telefon: +420 733773708

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Milena Kothbauerová

Milena.Kothbauerova@top09.cz

telefon: +420 734440735

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme