Knot: Za píseckou TOP 09 je vidět dobře odvedená práce

2. 6. 2017

Čtyřletý mandát současné rady města Písek, kde TOP 09 zastává pozici uvolněného místostarosty pro investice a rozvoj a dva neuvolněné radní, se přehoupl do své druhé poloviny. A i když jsme od podpisu koaliční smlouvy slýchali bezpočet štiplavých poznámek, které věštily koalici rychlý rozpad, svým působením v čele našeho města jsme dokázali pravý opak. Za tu dobu se nám podařilo dotáhnout do konce řadu projektů, které existovaly do té doby jen na papíře, a přišli jsme i s nespočtem projektů vlastních.

Na rozdíl od řady jiných měst se náš Písek mění před očima, a to díky schopnosti vhodně využívat dotační tituly evropské, národní i krajské v kombinaci s vlastními zdroji. Jako jedinečnou příležitost pro naše město proto vidíme i získání postu náměstka hejtmana Jihočeského kraje pro investice a rozvoj. Písek tak bude mít informace o vypisování dotačních výzev přímo z první ruky a díky žádoucímu propojení s postem místostarosty pro investice a rozvoj tyto informace přenášet i na komunální úroveň bez časové prodlevy a řady prostředníků, jako tomu bylo dosud.

Už do předchozích komunálních voleb šla TOP 09 s programem na přeměnu městské knihovny v důstojné centrum vzdělání a podařilo se nám dotáhnout tento záměr od projektové přípravy až k realizaci. Novou knihovnu tak Písečáci dostanou na podzim příštího roku. Za zásadní také považujeme konečné vyřešení sporu o vlastnictví jižní části Žižkových kasáren. Díky tomu se v této lokalitě může naprojektovat sportovní hala s přiléhajícím venkovním sportovním areálem. Daří se nám také postupně navyšovat parkovací kapacity, ať už na sídlišti Jih či na Výstavišti, v rámci postupné rekonstrukce parkovišť zavádět systém chytrého navádění na volná parkoviště (a to i na místa, která nejsou osazena senzory) a pokračuje i příprava výstavby parkoviště naproti poště – konkrétní podoba bude záviset na výsledcích zadaného hydrologického a geologického průzkumu. Podařilo se nám také rozhýbat projektovou přípravu nového bazénu a především jej doplnit o venkovní areál. Úspěšně také pokračuje rekonstrukce oblíbené plovárny u Sv. Václava. Písek jsme přihlásili do soutěže Stavba roku s dokončeným projektem rekonstrukce Bakalářů, který jistě ocení nejen Písečáci, ale i návštěvníci našeho města, a jistě podtrhne historickou krásu našeho královského města. Realizovala se také rekonstrukce řady ulic jako Jeronýmova, Dobrovského, Alšova, Na Nové, vnitrobloku Erbenova atd. Za úspěch také považujeme budování kombinované stezky pro chodce a cyklisty, která umožní obyvatelům Hradiště dostat se bezpečně až do průmyslové zóny. Stezka povede centrem a přes Otavu pěší i cyklisty převede lávka podle návrhu píseckého rodáka Josefa Pleskota, kterou prosazoval někdejší starosta Ondřej Veselý. Právě napojení lávky na stezku z ní ale dělá funkční součást života našeho města. Na podporu tohoto projektu máme zažádáno o dotaci ve výši 30 miliónů korun. Stejně tak jsme žádali o evropské prostředky ve výši 1 milión euro na projekt Smart areál alternativní energetiky.

Jsme přesvědčeni, že o práci současné koalice nevypovídají ani tak slova, ale konkrétní činy, a výsledky naší práce můžeme vidět kolem sebe – tedy pokud se chceme dívat.

 

Josef Knot, místostarosta města

Petra Trambová, radní

Rudolf Tyll, radní

Michal Drnec, zastupitel

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme