Dotace pro vlastníky kulturních památek

13. 9. 2021

Město opět nabízí majitelům památek možnost zapojit se do Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice i v roce 2022 a čerpat tak finanční příspěvky města a státu. Zájem o příspěvek na obnovu památek prozkoumá anketní dotazník. 

"Dotazníky poskytujeme už několik let, vždy v souvislosti s aktualizací Programu na příslušný rok. Slouží jako jeden z podkladů pro jednotlivé akce. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek. Nemůže je získat vlastník, který má vůči státu dluhy a nemohou být  použity ani na obnovu kulturní památky, pokud je součástí ručení k úvěru, jenž není v řádném termínu splácen. Poskytované  finance  jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty, nikoliv na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, ani na práce investiční povahy," vysvětluje náměstek primátora Tomáš Bouzek. 

Výše státního finančního příspěvku se bude odvíjet také od zájmu vlastníků památek a připravenosti k jejich obnově. Od listopadu 2013 platí shodné podmínky pro všechny typy vlastníků, v tom, že se na obnově památky v daném roce musejí podílet minimálně 40 % z plánovaných nákladů, zbytek je možné financovat z dotace.

V letošním roce bylo do Programu regenerace zařazeno 8 akcí převážně v soukromém vlastnictví, dvě památky patří městu.

Dotazník je třeba vyplnit a odevzdat nejpozději do 30. září 2021.

Zdroj: Město České Budějovice, 9. 9. 2021

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme