Seifert: Naším cílem je především nabízet co nejlepší zdravotní péči a co nejblíže ji přiblížit občanovi

23. 9. 2020

Lídrem TOP 09 ve Zlínském kraji pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje je starosta Holešova Rudolf Seifert. Rudolf Seifert je na pátém místě kandidátní listiny STAN, kterou kromě TOP 09 podporuje také Nový Impuls a Zlínské hnutí nezávislých. Sdílíme rozhovor Rudolfa Seiferta, který vznikl pro deník Blesk.

CO JE NEJVĚTŠÍM PROBLÉMEM KRAJE, KTERÝ ANI DOSAVADNÍ VEDENÍ NEODSTRANILO A CO S TÍM HODLÁTE DĚLAT?

Problémů v kraji je spousta podobně jako i v jiných regionech naší republiky. Mezi nejožehavější patří doprava a absence budování dvou významných páteřních spojnic, a to dálnic nebo rychlostních komunikaci D55 a D49. Ty jsou klíčové pro rozvoj našeho kraje. Podobně je třeba investovat větší finanční prostředky do údržby současného stavu komunikací nižších tříd a ne výdaje v této oblasti snižovat. Jak se např. stalo vloni. Dalšími oblastmi nutného rozvoje a především stabilizace je zdravotnictví a sociální oblast. Potřeb pro rozvoj infrastruktury a udržení obyvatel v kraji je tedy mnoho. Ale v oblasti, kterou bych měl garantovat – což je kultura a cestovní ruch - je třeba se zaměřit nejen na podporu a udržení současných profesionálních kulturních zařízení působící v kraji nebo krajem zřizovaných a spolufinancovaných, ale výrazněji podporovat aktivity spolků a občanských iniciativ, ale i měst, obcí a církví. Právě na těchto úrovních vzniká skutečná kultura našeho kraje, připomíná se historie a udržuje se řada památek a rozvíjejí se tradice a tím i sounáležitost významných oblastí – Hané, Valašska a Slovácka či menších přechodových územních celků. To souvisí i s cestovním ruchem a nutností více spolupracovat právě se zástupci uvedených oblastí a komerčními subjekty. To znamená aktivněji vstoupit do spolupráce se všemi kulturními sdruženími a organizacemi a také výrazně navýšit spoluúčast kraje v spoluorganizaci a finanční podpoře. Zjednodušit grantové podpory a vytvořit je i pro majitele památkových objektů a organizátory významných kulturních aktivit.

 S KÝM BYSTE ŠEL DO KOALICE A KTEROU STRANU ČI HNUTÍ UŽ PŘEDEM VYŘAZUJETE? 

V podepsaném memorandu o spolupráci mezi STAN a TOP 09 stojí, že: "... strany této dohody nebudou spolupracovat v jakékoli formě s nedemokratickými subjekty a extrémistickými formacemi." O možnostech koalice rozhodnou voliči a podle výsledků a preferencí osobností a taképodle potenciálu jednotlivých úspěšných subjektů se asi každá strana bude rozhodovat. Rozhodně by ale měla mít koalice společné hlavní programové cíle, aby nedocházelo k situacím, které doprovázely některá rozhodování Zastupitelstva Zl. kraje v posledních dvou letech. 

JAK JE KRAJ A JEHO NEMOCNICE PŘIPRAVEN NA PŘÍPADNÝ DALŠÍ NÁSTUP COVID-19? JSOU DOSTATEČNĚ MATERIÁLNĚ A PERSONÁLNĚ ZAJIŠTĚNÉ? 

Myslím, že nemocnice v celé republice jsou připraveny na zajištění předpokládaného průběhu rozšíření nákazy COVID-19. Podobně jako města a obce i sociální zařízení nemají výraznější problémy si ochranné prostředky zatím zajistit. Vše ale bude záležet na Vládě ČR a jejich opatřeních a samozřejmě a především na případné větším nárůstu nemocných. To bude navíc komplikovat i podzim a příchod dalších respiračních onemocnění. Pokud bych měl hovořit za město Holešov a jeho organizace, o kterých mám přehled, tak chod všech zařízení a úřadů bude plně pokračovat, ale podle možností stanovených vládou. A to se týká třeba i zajištění krajských voleb. V současné době naše země prochází novou vlnou šíření nákazy covid, ale doufám, že s postupně přijatými a respektovanými opatřeními a zkušenostmi z jara naše společnost problém zvládne. Ale také doufám a určitě bychom nechtěli a neiniciovali to, že by mohlo docházet k chaotickým rozhodnutím o přerušení chodu ekonomiky a služeb, výuky na školách nebo fungování úřadů a institucí či rušení společenských, kulturních a sportovních setkání. 

JAK SE DÍVÁTE NA ZÁMĚR VÝSTAVBY NOVÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE VE ZLÍNĚ – MALENOVICÍCH ZA OSM MILIARD KORUN? POTŘEBUJE JI KRAJ? NENÍ LEPŠÍ OPRAVIT STÁVAJÍCÍ NEMOCNICE? 

Zlínská nemocnice a její zachování ve starém Baťově areálu nebo výstavba nové je hlavním tématem letošních krajských voleb. Což je trochu škoda, protože problémů je mnohem více - zkolabovaný systém provázanosti veřejné dopravy, sociální oblast i třeba investice do infrastruktury i kultury. Náš koaliční partner podporuje stavbu nové krajské nemocnice. Podle argumentů je výstavba nového areálu v porovnání s rekonstrukcí současné nemocnice výhodnější. Ale naším cílem je především nabízet co nejlepší zdravotní péči a co nejblíže ji přiblížit občanovi, a to i v odlehlých částech kraje. To znamená, nejen udržet stávající chod v současných okresních či regionálních nemocnicích a střediscích, ale tato zařízení i po materiální a personální oblasti rozvíjet a podporovat. Ještě ale větším problémem současného zdravotnictví je naprostý nedostatek praktických lékařů, stomatologů a pediatrů v celém kraji – hlavně v menších městech a obcích. A zde má kraj i pojišťovny stále co dohánět a měly by se aktivněji zapojit právě do vytvoření atraktivnějších podmínek pro „venkovské“ doktory (byty, příspěvky na ordinace aj.).

MÁ SE KVŮLI TAK VELKÉ INVESTICI KRAJ V TÉTO DOBĚ ZADLUŽOVAT? 

Každé zadlužení jakékoli organizace nebo instituce je většinou špatné, ale na druhou stranu bez úvěrů by nemohly žádné významné projekty vzniknout. To např. nyní víme v Holešově ve vztahu k opravě rehabilitačního centra a krytého bazénu nebo dříve k rekonstrukci zámku, budování obchvatu nebo kanalizací v místních částech. Je tedy třeba postupovat obezřetně k financím, ale naopak také k potřebám zdravotnictví a celého kraje. Podle současných propočtů a případné předpokládané ceně nové nemocnice by nemuselo být zadlužení ve vztahu k možnostem kraje kritické. Ale musí se předpokládat, že současné ceny nebudou platit za pár let. Jedná se tady po stránce finanční o ambiciózní a k budoucnosti zatěžující počin. Ale ne nereálný. To ale jistě bude snad už s chladnou hlavou a bez emocí dotvářet nové zastupitelstvo kraje.

Vl. Vaněk

zdroj: Herold - Informační a inzertní noviny Holešovska

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme