× Pohněme s tím. Společně!

Volební program Slavičín

24. 9. 2010

Město Slavičín se úspěšně rozvíjí a je přirozeným centrem regionu. Nemalý podíl na tom má skutečnost, že mělo v minulosti šťastnou ruku při volbě starostů, kteří uváděli do života mnohdy odvážné vize, které změnily tvář našeho města. Dnešní Slavičín a jeho místní části poskytují slušné životní podmínky všem občanům. Ale i u nás je co vylepšovat. TOP 09 ve svém volebním programu na období

2010 - 2014 nabízí nová řešení k tomu, aby Slavičín byl:

 

MĚSTEM  DOBŘE SPRAVOVANÝM

Důvěryhodnost zastupitelů i úředníků městského úřadu je základním předpokladem dobré správy města, proto:

-          budeme prosazovat zprůhlednění procesu veřejných zakázek zveřejněním celého postupu výběru dodavatele na webu města - vyhlášení výběrového řízení, seznam oslovených dodavatelů včetně zdůvodnění proč právě tito dodavatelé byli osloveni, kritéria pro posouzení nabídek, jména členů výběrové komise, posouzení nabídek a výběr nejlepší nabídky včetně zdůvodnění uzavřené smlouvy, následně všechny dodatky a vícepráce.

 

Názor občana je důležitý nejenom u voleb, proto:

-          budeme prosazovat zavedení městských referend, např. - u zásadních investic (např. u nákupů budov, pro které se až následně hledá využití), u záměrů, které změní podobu a vzhled jednotlivých částí města apod.

 

Organizace ve vlastnictví města musí plnit svůj účel a pracovat efektivně, proto:

-          budeme prosazovat, aby organizace, majoritně vlastněné městem plnily účel, pro který byly zřízeny, např. provedení auditu a zveřejníme činnosti a hospodaření RCK, a.s.,

-          budeme prosazovat maximální využití organizací ve vlastnictví města pro realizaci prací a služeb na území města s dopadem na zaměstnanost na Slavičínsku.

Místní části jsou taky Slavičín, proto:

-          budeme prosazovat, aby Hrádek, Divnice a Nevšová měly stejné podmínky a dynamiku rozvoje jako Slavičín.

-          budeme prosazovat využívání prostor ve vlastnictví města pro volnočasové aktivity mládeže a dospělých v místních částech např. formou multifunkčních klubů s odpovídajícím vybavením

Občan musí mít možnost vyřídit svoje záležitosti na městském úřadu v kterýkoliv pracovní den, proto:

-          budeme prosazovat zrušení neúředních dnů na městském úřadě.

 

MĚSTEM PODPORUJÍCÍM MLADÉ RODINY

Mladé rodiny jsou základem prosperity města v budoucnu proto:

-          budeme prosazovat podpoření výstavby minimálně 10 malometrážních startovacích bytů pro mladé manžele s dotovaným nájemným na 3 roky

-          budeme prosazovat prodloužený a celoprázdninový provoz mateřských školek – alespoň jedna MŠ by měla být otevřena do 18 hodin

 

MĚSTEM S DOBRÝM SPOJENÍM

Občan Slavičína by neměl být handicapovaný dopravním spojením, proto:

-       budeme prosazovat zabezpečení spojení s Luhačovicemi a Zlínem tak, aby občané Slavičína mohli využívat nabídky zaměstnání v těchto městech.

 

MĚSTEM S NOVÝMI PRACOVNÍMI PŘÍLEŽITOSTMI

Po zániku Vlárských strojíren tento zaměstnavatel doposud nebyl nahrazen, proto:

-    budeme prosazovat vytvoření podmínek pro příchod  zásadního  investora – zaměstnavatele

ŠTÍTKY

Volby:
2010 zastupitelstva obcí

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ZLÍNSKÝ KRAJ

J. A. Bati 5648 (budova 32)
760 01 Zlín

info@zln.top09.cz
telefon: +420 728577541

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Martin Neřád

Martin.Nerad@top09.cz

telefon: +420 728577541

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme