Zelení a TOP 09: Zdravé Kroměřížsko? Seznamte se, prosím!

27. 9. 2018

Zdravé Kroměřížsko je volným sdružením kroměřížských patriotů. Spojuje nás to, že nám není lhostejné, jak vypadá veřejný prostor v Kroměříži. Jsme hrdí na své město, ale dokážeme se podívat na svět kolem nás i kriticky, s nadhledem. Žijeme tady a přemýšlíme, co by se dalo udělat lépe. A taky pro to něco děláme. Už 12 let.

Náš cíl a vize se dá shrnout pod pojem "Moderní město". Protože moderní, to není mumraj tlačících se aut, smrdících fabrik a anonymita nákupních center. Je to komunita lidí, kterým se u nás žije příjemně a zdravě. To, na co přišli ve světových velkoměstech před pár lety, musíme prosazovat i u nás: kvalitní územní plánování, dostupnou veřejnou dopravu a služby, společenské i sportovní vyžití. Město, které usiluje o vracení vody do krajiny, o udržení tepelného komfortu navzdory klimatickým změnám, o stromy, které dýchají v našich ulicích. Město jako rovnocenný partner průmyslu a dopravě, kterým stanovuje jasná pravidla pro vzájemně udržitelné soužití. Ale také město připravené i na hrozící mimořádné situace – povodně, sucho, průmyslové havárie, válku. Bez legrace.

Proč je Zdravé Kroměřížsko koalicí?

Na naší kandidátce najdete členy Strany Zelených, TOP 09 a nezávislých. Slušných a schopných lidí, kteří jsou ochotní zabývat se děním kolem sebe, je omezené množství. Jsme toho názoru, že je nesmysl, aby proti sobě kandidovalo několik subjektů s podobným programem. Na úrovni města je to o lidech, nikoli o stranických průkazkách. Jsme rádi, že na naší kandidátce máme zkušené lidi, uznávané odborníky různých profesí, ale i mladé, energické kandidáty, kteří se zajímají o fungování města.

Proč volit Zdravé Kroměřížsko?

  • Máme za sebou 12 let práce a zkušeností, víme co chceme a leccos jsme už dokázali. Nejsme žádní zajíci.
  • Nestojí za námi žádní oligarchové. Nepropůjčujeme se k tomu, abychom přihrávali „malé domů" místním vlivným podnikatelům.
  • Držíme slovo.
  • Nepřevlékáme kabáty.
  • Pomáháme lidem tam, kde jim ostatní politici ukazují záda.

Zdravé Kroměřížsko, kandidátní listina Zelených, TOP 09 a nezávislých 

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme