10. 1. 2012

Současná koalice ČSSD, ODS a KDU-ČSL, která dlouhodobě „vládne“ Zlínskému kraji v různých formách a mutacích držení významných postů, se svým pevným usazením v „21“ (sídlo kraje) stává pozvolna sterilní a přestává být nositelkou myšlenkového a hospodářského rozvoje kraje. To co nazývám „pevným usazením“ je dáno volbami, je to vůle občanů kraje, kterou plně respektuji.

Ale přesto chci na konkrétních příkladech, upozornit na to, že takto daná politická stabilita se stává málo pružnou, jakoby byla spokojena sama se sebou. Je setrvačná a ve svém konečném důsledku přestává být tahounem rozvoje kraje. A právě krajské volby v tomto roce přímo nabízejí možnost, na tento jev upozornit a nabídnout obyvatelům kraje alternativu. Změnu, která by tento stagnující triumvirát narušila a přivedla do krajské samosprávy větší dynamiku.

Jedním z takových ne příliš šťastných rozhodnutí krajské samosprávy byla výstavba Holešovské průmyslové zóny. Myšlenka je to jistě dobrá, a kdyby se zónu podařilo obsadit tak rychle, jak byla postavena, klobouk dolů. Ale rozhodnutí o stavbě padlo bohužel v době, kdy naše země přestávala být - bohudíky - montovnou Evropy. Také se nepřistoupilo – bohužel - k diverzifikaci rizik atd. Takže dnes místo aby zóna přinášela zisky, generuje pouze náklady.

Je tedy počin vybudování této zóny pokračováním Baťovské tradice, jak o tom někdy slýcháváme od představitelů Zlínského kraje? Já si myslím, že ne, právě naopak. Kdyby bratři Baťové žili dnes, určitě by poznali, že největší slabinou našeho kraje, která brzdí hospodářský rozvoj, je špatná dopravní dostupnost a obslužnost.

I když Zlínský kraj má docela dobře zpracovánu strategii rozvoje dopravy, ale jeho tlak na státní orgány, do jejíž kompetence zkvalitnění silniční sítě a dopravní dostupnosti spadá, je slabý a nedostačující. A v tom je to riziko a nebezpečí stagnace. Berme si příklad z bratrů Baťových v duchu jejich praktické filozofie nikoliv v rovině vnějškové.

Evžen Uher

předseda TOP 09 ve Zlínském kraji

10. 1. 2012, Zlín

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme