Vavrečka: Tradice a odpovědnost jsou výzvou pro každého z nás

25. 11. 2017

(editovaný projev z celostátního sněmu TOP 09 2017)

Vážené dámy, vážení pánové, delegáti sněmu,

sleduji dění v TOP 09 od roku 2009. Tehdy jsem do ní vstoupil a musím se přiznat, že i s jistou bázní vzhledem ke své profesi, svému poslání kazatele České církve evangelické. Ale zároveň s velikou nadějí, vzhledem k jejich představitelům, a programu. Zaujala mne písmena TOP. A následně i slova, která z nich vychází. Tradice, odpovědnost, prosperita.

Domnívám se, že po osmi letech jsou opět naším zastavením. Naší šancí. Zatímco k prosperitě jsme se tady přece jen nakonec dobrali, pojmy tradice a odpovědnost jsou dodnes velikou výzvou pro každého z nás.

Mementem, jenž si zaslouží do budoucna promýšlet o nich a hledat jejich smysl. A možná i z jiného úhlu pohledu. Jsem si vědom toho, že strana je mediálně i fakticky navenek živá z procent volebních výsledků. Tam se rodí konkrétní politická moc. Jinak je prosazování programu jen zbožné přání. Přesto si myslím, že volby jsou už výslednicí našeho snažení a všeho politického dění uvnitř i navenek. Osobně si velmi vážím snahy všech členů a vedení strany snahy ukotvit naši společnost v demokratickém prostoru EU. Snahy odvádět společnost ze sfér vlivu sovětského Ruska. I těch, kteří prosazují svou lobby v podnikání a záměrně s námi i ostatními manipulují.

Žiji v regionu, kde je pole těchto nedemokratických sil velmi silné. A pro mnohé není snadné mu čelit. Jsem přesvědčen o tom, že tradice, kterou vyznáváme a kterou představuje demokratická společnost republiky Československé nebo tradice prvních let polistopadového vývoje 1989, se musí více opřít o duchovní tradici víry a naděje. Znovu je potřeba vycházet z významu slova tradice-předávat. Předávat svým působením odkaz, který čerpá z hloubi lidské svobody a odvahy žít autenticky. Podržet si v sobě odkaz lidí, kteří dali svůj život za naši svobodu.

Ve válkách, v období diktatury jedné strany. Tak, že jsme a budeme pro lidi společenstvím mužů a žen, kterým je spolu dobře. Kteří přes přirozenou odlišnost názorů a povah, posilují odpovědnosti vůči lidem kolem sebe. A chtějí, aby jim lidé rozuměli. Aby je vyhledávali a pak pochopitelně jim dají svůj hlas i ve volbách.

Duchovní síla všech, kterým naše společná cesta leží na srdci se promění v ovoce, které osloví další. Naše postavení ve společnosti je v mnohém ohledu nezastupitelné. Ale je potřeba, abychom lidem byli v této velmi složité společenské situaci nablízku. Právě v tom, čím jsme osobití. Tradicí, která si váží svobody člověka, jeho názoru. Která vnímá skutečné potřeby lidí v oblasti sociální a duševní. Abychom ukázali, že politika je prostor pro spolupráci, pro vzájemný respekt, prostor, v němž si lidé naslouchají.

Nakonec bych rád z tohoto místa poděkoval všem, kteří dosud TOP 09 vedli, kteří pro ni pracovali. Zvlášť jejich dvěma předsedům panu Karlu Schwarzenbergovi a panu Miroslavu Kalouskovi. A vedení, které vzejde z tohoto jednání sněmu přeji hodně síly, pochopení spolupracovníků a zvláštní moudrosti, která přichází shůry. Abychom si vzájemně naslouchali. Děkuji vám za pozornost.

Miloš Vavrečka, TOP 09 Zlínský kraj