Všechny generace Kroměřížanů spojí symbolická duha – přinese radost seniorům v sociálních službách

15. 4. 2020

Sociální služby města Kroměříže, město Kroměříž a místní základní a mateřské školy připravují projekt s názvem Duha nad Kroměříží, který má za úkol potěšit klienty v domovech sociálních služeb. Senioři jsou v době hrozící nákazy koronavirem nejohroženější skupinou obyvatel. Není to však jen nemoc COVID-19, kterou koronavir způsobuje, co jim dělá starosti.

„Po uzavření domovů sociálních služeb pro návštěvy se zde žijící klienti ocitli v izolaci. Spojení mezi nimi a životem mimo domov přerušila opatření, jejichž zavedení bylo nezbytné, ale mnozí je hůře snášejí. Nemohou být v osobním kontaktu s rodinou a přáteli, nemohou jít tam, kam by chtěli a kam byli zvyklí chodit,“ řekl místostarosta města Vít Peštuka, který se stal garantem projektu. „V těžké době proto hledáme cestu, jak se vzájemně vnímat a podpořit, jak si pomáhat, jak vystavět obrazný most a šířit díky němu radost,“ dodal Peštuka.
Oblouk duhy mezi generacemi tvoří „informace“, které by děti formou vlastnoručně kreslených obrázků, fotografií, dopisů či vzkazů měly předávat. V těchto dnech žáci škol a školek připravují obrázky a vzkazy. Ty se prostřednictvím pedagogů v elektronické podobě přesouvají do speciálního úložiště, tak aby mohly být vytištěny přímo v bezpečí sociálních služeb. Do rukou obyvatel zařízení se dostanou o Velikonocích. Zprávičky mohou být adresné – pro konkrétního klienta – nebo směřované k některému z domovů nebo dokonce do všech zařízení. Odesílající stranu „duhy“ tvoří děti ze základních a mateřských škol v Kroměříži.
„Záměr propojení generací zaštiťují dva projekty – na straně pobytových zařízení projekt našich sociálních služeb „Alzheimerův uzel“ a na straně škol Místní akční plán ve vzdělávání ORP Kroměříž,“ uvedla ředitelka Sociálních služeb města Kroměříže Dagmar Klučková.
K záměru aktivizace klientů sociálních služeb a propojení vnějšího světa s tím momentálně uzavřeným za zdmi domovů, poskytujících pobytové služby, přispívají i soukromé subjekty. Připravuje se předání pěti tabletů, které umožní klientům hovořit a vidět se se svými blízkými – byť jen prostřednictvím moderní techniky. „Další tablety bychom mohli zdarma získat z projektu Tablet od srdce, do něhož jsme se nyní zapojili,“ dodala Klučková.

autor: Šárka Kučerová

zdroj: mesto-kromeriz.cz

Galerie