Seifert: Děkuji autorům a signatářům petice k zachování nádražní budovy

2. 6. 2021

Největší letošní investiční akcí v Holešově je rekonstrukce Rehabilitačního centra, jehož součástí je i plavecký bazén. Co bude dál s budovou holešovského nádraží? O těchto tématech budeme nyní hovořit se starostou Holešova Mgr. Rudolfem Seifertem.

Chystáte velkou rekonstrukci centra s plaveckým bazénem, ale není tomu tak dávno, kdy tam probíhaly opravy.

Ty se ale týkaly oprav technologií, nutných k tomu, aby bazén mohl fungovat podle současných hygienických norem. Nyní zastupitelstvo schválilo, aby si město vzalo úvěr ve výši 85 milionů korun. Úvěr jsme si vzali takový, aby to neohrozilo chod města. Bohužel rozpočtové náklady příliš vzrostly, takže rekonstrukce nebude zahrnovat vše, co bylo před lety v plánu.

O kolik se zvýšily rozpočtové náklady?

Před třemi lety měly být náklady na rekonstrukci asi 100 milionů korun, nyní je odhad zhruba 230 milionů korun. Proto se nepočítá s celkovou rekonstrukcí.

Za pouhé tři roky je to obrovské navýšení...

Původní výpočty firmy byly možná poněkud podstřelené, ale je faktem, že ceny stavebních prací a zejména materiálu jdou rychle nahoru.

Takže co se bude v centru rekonstruovat?

To, co je nejvíce nutné. Zastupitelstvo rozhodlo, že se opraví především plavecký bazén a veškeré sítě, aby mohl areál dál fungovat. Tato fáze zahrnuje i šatny a sauny, ale čekáme na výběrové řízení a cenové nabídky.

A pokud výběrové řízení nedopadne příznivě pro rozpočet města?

Budeme preferovat sítě, samotný bazén a technické zabezpečení. Město se ještě domluvilo na vybudování nové trafostanice, která je nutná pro provoz. Naproti Rehabilitačního centra ještě vybudujeme nové parkoviště.

Jaký by měl být časový horizont rekonstrukce?

Její zahájení by mělo být v září nebo říjnu a znovuotevření nejdříve v polovině příštího roku.

Nyní bych se chtěla zeptat, jaká je dohoda o nádražní budově, která se měla původně zbourat, ale i díky petici občanů bude zachována.

Byl zde na jednání generální ředitel správy železnic Jiří Svoboda. Historickou budovu nádraží v Holešově bourat nebudou. Dohodli jsme se na přípravě memoranda, které zahrne i rozsah využívání. Polovinu budovy bude využívat správa železnic a tu část, kde byla dřív restaurace, využije město.

Jaké využití plánujete?

To zatím není rozhodnuto. Potřebujeme vytvořit zázemí pro řidiče autobusů. Další varianta je středisko volného času, že bychom tam přemístili modelovou železnici kroužku modelářů a tím ji více zpřístupnili veřejnosti. Také uvažujeme, že by tam mohlo být detašované pracoviště městské policie, případně informačního centra nebo knihovny. Nápadů máme víc.

A co byty v patře?

Ty jsou náročné na opravu, především sítí. Zatím to finanční situace nedovoluje, takže asi zůstanou zakonzervované.

Za jakých podmínek bylo městu nabídnuto užívání části budovy?

Na nájemní smlouvě nebo výpůjčce jsme se zatím nedohodli, ale rozhodně bude město hradit energie a podobně. Chtěl bych touto cestou poděkovat autorům petice k zachování nádražní budovy a všem, kteří petici podepsali. A poděkování patří i vedení správy železnic za korektní jednání.

autor: Jana Janoušková
zdroj: květnové vydání INFOnovin Kroměříž

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme