Peštuka: Kroměříž k pomoci uprchlíkům přistupuje zodpovědně!

4. 4. 2022

Uprchlíci z Ukrajiny, v drtivé většině ženy, nastoupili do několika kroměřížských firem. Zastávají zde převážně dělnické profese, kde není překážkou jazyková bariéra. Město zajistilo uprchlíkům pro první dny po příjezdu potraviny a drogistické potřeby z potravinové banky. Poté, co si uprchlíci zaregistrují a dostanou státní podporu, musí se již stravovat z vlastních prostředků. Město poskytuje uprchlíkům s těmito registracemi a další administrativou pomoc.

"Momentálně se soustředíme na zařazování dětí do základních škol, organizujeme výuku českého jazyka a snažíme se zajistit potřebným uprchlíkům nezbytnou lékařskou péči. Mimo to se o se nám podařilo zorganizovat ve spolupráci s kroměřížskými hudebníky benefiční koncert pro Ukrajinu, jehož výtěžek ve výši 64.823 Kč byl zaslán na účet organizace Člověk v tísni. Další benefiční akce, organizované pod záštitou města se ještě chystají," uvádí místostarosta města Vít Peštuka z TOP09.

Město momentálně zajišťuje ubytování pro více než stovku lidí z Ukrajiny, a to v prostorách Střední školy hotelové a služeb Kroměříž, které si město po dohodě se Zlínským krajem pronajímá, a v několika městských bytech. Zastupitelé v úterý vyčlenili na zajištění ubytování a základních potřeb lidí prchajících z Ukrajiny dva miliony korun. Část uprchlíků již městem poskytnuté ubytování opustila, protože míří do dalších států EU. V Kroměříži se nyní podle dostupných informací nachází celkem zhruba 200 uprchlíků z Ukrajiny. Asi polovině zajišťuje ubytování město, zbylým jiné subjekty nebo občané.

Město Ukrajinu podpořilo nejprve symbolicky vyvěšením ukrajinské vlajky na budově radnice. Poté začalo zajišťovat zmíněné ubytování pro uprchlíky a sbírku potravin a drogerie. Radnice také zřídila informační linku +420 720 066 434, na které se lidé utíkající z válkou sužované Ukrajiny dozví, kde se ubytovat a kam se obrátit s prosbou o zajištění základních životních potřeb. Na lince se uprchlíci domluví ukrajinsky, obsluhují ji totiž osoby pocházející z Ukrajiny. Pro komunikaci uprchlíkům slouží také na Facebooku založená skupina.

Radnice také na různých místech Kroměříže rozmístila letáky s informacemi o pomoci, které jsou také psány v ukrajinštině. V polovině března vedení města zorganizovalo v sále Domu kultury v Kroměříži setkání s občany Ukrajiny, kteří zde mohli získat informace ohledně bydlení, materiální pomoci, lékařské péče, zajištění dopravy do registračního centra pro uprchlíky ve Zlíně a podobně. Město pomáhá také se zajištěním školní docházky.

Do čtyřech místních škol bylo rozděleno 15 ukrajinských dětí pro které je mimo jiné zajištěna výuka češtiny pro Ukrajince. Tato výuka neprobíhá jen ve školách, ale Ukrajinci se mohou učit česky také v prostorách Knihovny Kroměřížska. Pro děti do 6 let byly zřízeny adaptační skupiny. Program pro volný čas ukrajinských dětí chystají i jiné subjekty, například kroměřížský Sokol. Kino Nadsklepí zase ukrajinským dětem promítá zdarma filmy s ukrajinským dabingem.

Další z možností, jak lidé mohou pomoci válkou sužované Ukrajině i jejím obyvatelům, je finanční příspěvek, konkrétní sbírky jsou zveřejněny na webu města https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/kde-je-mozne-financne-prispet-ukrajine-1/

Štítky
Osobnosti: Vít Peštuka
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme