Neřád: Rozpočet Zlínského kraje na rok 2023

6. 1. 2023

Zlínský kraj do nového roku 2023 vstupuje se schodkovým rozpočtem, jejž krajští zastupitelé schválili 12. prosince 2022.

 

Rozpočet pro rok 2023 počítá s příjmy v celkové výši 18,39 miliard korun, což představuje nárůst oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 o 1,93 miliardy korun. Kraj počítá s vlastními příjmy ve výši 5,7 miliard (30,88 %) a s přijatými transfery ze státního rozpočtu v celkové výši 12,7 miliard korun (69,12 %). Ke zvýšení vlastních příjmů kraje dochází z důvodu navýšení příjmů ze splátek půjčených prostředků.

 

Na výdajové straně rozpočtu pro rok 2023 dochází oproti roku 2022 ke zvýšení výdajů o 2,1 miliardy, a to na celkových 19,29 miliard korun. K nárůstů výdajů dochází v oblasti neinvestičních výdajů (vyšší příspěvky na provoz příspěvkových organizací, mimo jiné v důsledku zvýšení platů ve školství, jelikož kraj je zřizovatelem desítek středních škol). Na přímé investice Zlínského kraje je rozpočtováno 904,87 milionů korun, což je srovnatelná nominální částka jako v rozpočtu pro rok 2022, v procentuálním poměru však dochází ve vztahu k celkovým investičním výdajům Zlínského kraje ke snížení jeho přímých investic.

 

Schválený rozpočet na rok 2023 je tedy sestaven jako schodkový. Schodek ve výši 896,36 milionů korun bude společně se splátkou úvěru Evropské investiční banky ve výši 182 milionů korun kryt vlastními zdroji kraje z minulých let. Jedná se o třetí schodkový rozpočet kraje v řadě (v roce 2019 byl schválen vyrovnaný rozpočet, v roce 2020 přebytkový rozpočet s přebytkem 80 milionů korun), kdy krajští zastupitelé postupně schválili schodky ve výši 636 milionů (2021) a 725 milionů korun (2022). V roce 2021 však kraj nakonec, vzhledem k nižšímu čerpání výdajů způsobenému posunem termínů realizace investičních i neinvestičních akcí, hospodařil s přebytkem ve výši 203 milionů korun.

 

Díky financování schodku rozpočtu vlastními zdroji není nutné, aby se kraj více zadlužoval prostřednictvím čerpání dalšího úvěru. Zároveň nedochází k rapidnímu zvýšení výdajů na provoz v souvislosti se zvýšením cen energií, jelikož má kraj zafixované ceny energií až do konce roku 2024. Na druhé straně se na bankovních účtech kraje hromadí finanční prostředky ve výši bezmála 5 miliard korun, které byly alokovány pro výstavbu nové krajské nemocnice a jež nyní s ohledem na vysokou míru inflace v České republice ztrácí hodnotu.  Největší investiční akce do zdravotnictví je v současnosti plánovaná na rok 2024, a to I. etapa výstavby centrálního objektu KNTB, a. s. ve výši 2 miliard korun.

Martin Neřád, člen finančního výboru zastupitelstva Zlínského kraje

Štítky
Osobnosti: Martin Neřád
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme