Stane se jednou R 55 Jantarovou stezkou pro náš kraj?

15. 12. 2011

Minulý týden jsem se trochu toulal po kraji, navštívil jsem některé obce na Uhersko-hradišťsku, byl jsem také na mikulášském jarmarku ve Valašských Kloboukách. Náhodou jsem se na těchto místech potkal se dvěma podnikateli, oba jsou úspěšní, jeden má několik velkých firem, druhý patří spíše do skupiny středního podnikání. Debata se točila kolem různých témat, ale zákonitě to skončilo u jejich práce, a také mluvili o tom, co je trápí a s čím mají těžkosti. Těch stesků byla řada, ale většinou se s nimi umí poprat a vyrovnat sami. Co mne však zaujalo - asi protože si to myslím také - bylo to, že shodně kritizovali dopravní dostupnost a obslužnost Zlínského kraje.

Shodou okolností v pondělí 12. prosince otiskla MF Dnes v krajské příloze článek „Nikde na Moravě se nemají tak dobře jako na Zlínsku“. Z průzkumu společnosti Bizon & Rose vyplývá, že Zlínský kraj je celkově čtvrtým nejlepším místem pro život v České Republice. Hodnocení také uvádí, proč jsme na tom tak dobře. Nahoru nás vynesla dobrá ekologie, bezpečnost, vzdělávání a péče o děti. Naopak slabí jsme ve vytváření občanské společnosti, ve využití volného času a nedostatečné infrastruktuře. Na další straně pod titulkem „Zlínský kraj může být „lepší“, potřebuje jen nové silnice“, náměstek hejtmana uvádí, že „nutně potřebujeme mít napojení na Slovensko kvůli obchodu, pracovním silám a turistům“. Má patrně na mysli dobudování rychlostní komunikace R49 ve směru Zlín-Půchov. S jeho názorem souhlasím, ale myslím si, že tato komunikace problém hospodářského pokulhávání kraje zásadním způsobem nevyřeší.

Náš kraj je zeměpisně a historicky zcela jednoznačně navázán na tzv. Jantarovou stezku, což je tisíce let stará dopravní tepna, která vede ze severu na jih - od Baltu až na Jadran. Již naši dědové za „císaře pána“ chodili jako tovaryši a jako dělníci směrem na jih - do Vídně, do Uher a až do Itálie. Naopak dopravní směřování východ–západ je zeměpisně a historicky ne tak zcela přirozené a v novodobé historii je dáno vznikem Československé republiky. A nakonec se ukázalo, že toto směřování nebylo pro nás až tak ideální viz. zkušenosti ze sedmdesátých až osmdesátých let minulého století.

Domnívám se tedy, že bychom měli na staleté tradice navázat a znovu obnovit význam Jantarové stezky, kterou bychom mohli nazvat dnešní terminologií rychlostní komunikací R 55 ve směru Zlín-Břeclav a dále Vídeň. Jejím vybudováním můžeme velmi výrazně pomoci hospodářskému rozvoji kraje a jeho prosperitě. A nakonec i jedno z nejslavnějších období moravské historie – Velkomoravská říše - byla na tuto linii životně navázána.

 

Evžen Uher

předseda TOP 09 ve Zlínském kraji

15. 12. 2011 Uherské Hradiště

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme