25. 11. 2011

Financování měst a obcí je více než z padesáti procent závislé na daňových příjmech, které do jejich rozpočtů přicházejí od státu, který daně vybírá a také přerozděluje. Model přerozdělování daní mezi obce a města určuje zákon o rozpočtovém určení daní - RUD. Ten vypočítává podle stanovených kritérií a jejich vah podíl na jednoho obyvatele obce či města. Výsledná částka se pak liší pro příjemce podle počtu jejich obyvatel.

Ministerstvo financí připravilo novelu tohoto zákona, která valné většině měst a obcí přináší vyšší příjmy, např. Uherské Hradiště s téměř 27 tisíci obyvatel by si mohlo přijít na cca. 20 – 25 mil. Kč. Takovéto posílení příjmové stránky rozpočtů měst a obcí je jistě vítané - právě v dnešní době - kdy nám hrozí dlouhodobá recese a stagnace ekonomického růstu. Pokud bude ale celkový objem vybraných daní vlivem krize menší, tak vyšší podíl pro obce a města, který navrhuje novela ministerstva financí, nám umožní – v nejhorším případě – udržet se alespoň na úrovni dnešních příjmů.

Proto je velmi důležité a potřebné, aby tato novela byla co nejdříve projednána a schválena a zákon mohl začít platit od 1. 1. 2013. Zatím jsme ale na začátku schvalovacího procesu, protože návrh se nachází teprve ve vládě a dá se očekávat, že připomínkování bude dlouhé.

Vítám proto poslaneckou iniciativu poslanců TOP 09 a STAN, kterou se chtějí vyhnout zdlouhavému čekání na výsledek připomínkového řízení ve vládě a předloží návrh zákona k projednávání v poslanecké sněmovně sami.

Předpokládám, že projednávání v parlamentu sice nebude jednoduché, ale přesto věřím, že zvítězí zdravý rozum a zákonodárci si uvědomí, jaký význam a váhu má přijetí tohoto zákona pro obce a města a zákon projednají a schválí tak, aby nabyl platnosti od počátku roku 2013.

Evžen Uher

předseda TOP 09 ve Zlínském kraji

25. 11. 2011 Uherské Hradiště

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme