25. 11. 2011

Financování měst a obcí je více než z padesáti procent závislé na daňových příjmech, které do jejich rozpočtů přicházejí od státu, který daně vybírá a také přerozděluje. Model přerozdělování daní mezi obce a města určuje zákon o rozpočtovém určení daní - RUD. Ten vypočítává podle stanovených kritérií a jejich vah podíl na jednoho obyvatele obce či města. Výsledná částka se pak liší pro příjemce podle počtu jejich obyvatel.

Ministerstvo financí připravilo novelu tohoto zákona, která valné většině měst a obcí přináší vyšší příjmy, např. Uherské Hradiště s téměř 27 tisíci obyvatel by si mohlo přijít na cca. 20 – 25 mil. Kč. Takovéto posílení příjmové stránky rozpočtů měst a obcí je jistě vítané - právě v dnešní době - kdy nám hrozí dlouhodobá recese a stagnace ekonomického růstu. Pokud bude ale celkový objem vybraných daní vlivem krize menší, tak vyšší podíl pro obce a města, který navrhuje novela ministerstva financí, nám umožní – v nejhorším případě – udržet se alespoň na úrovni dnešních příjmů.

Proto je velmi důležité a potřebné, aby tato novela byla co nejdříve projednána a schválena a zákon mohl začít platit od 1. 1. 2013. Zatím jsme ale na začátku schvalovacího procesu, protože návrh se nachází teprve ve vládě a dá se očekávat, že připomínkování bude dlouhé.

Vítám proto poslaneckou iniciativu poslanců TOP 09 a STAN, kterou se chtějí vyhnout zdlouhavému čekání na výsledek připomínkového řízení ve vládě a předloží návrh zákona k projednávání v poslanecké sněmovně sami.

Předpokládám, že projednávání v parlamentu sice nebude jednoduché, ale přesto věřím, že zvítězí zdravý rozum a zákonodárci si uvědomí, jaký význam a váhu má přijetí tohoto zákona pro obce a města a zákon projednají a schválí tak, aby nabyl platnosti od počátku roku 2013.

Evžen Uher

předseda TOP 09 ve Zlínském kraji

25. 11. 2011 Uherské Hradiště