17. 10. 2020

Navyšování uvolněných míst pro politiky a „projídání“ peněz daňových poplatníků v době koronavirové epidemie, tak by se dal popsat první krok nově vytvořené koalice ve Zlínském kraji ve složení ANO, Piráti, ODS, ČSSD, kterou z pozice hejtmana povede Radim Holiš z hnutí ANO a „krýt záda“ mu bude 1. statutární náměstkyně Hana Ančincová, lídryně Pirátů.

Pár hodin po podpisu a zveřejnění koaliční smlouvy ve Zlínském kraji s vámi musíme sdílet naše zklamání. Nové vedení Zlínského kraje čeká těžká zkouška v boji s epidemií koronaviru a s tím související ekonomická nejistota. O to více nás překvapil první krok nově zvoleného vedení Zlínského kraje, kterým je navýšení počtu náměstků hejtmana z dosavadních tří na pět. Devítičlennou radu doplní tři radní. Další novinkou koalice ve složení ANO, Piráti, ODS, ČSSD jsou také tři uvolněná místa pro předsedy výborů (výbor pro dopravu, sociální výbor a výbor pro rozvoj podnikatelských aktivit, majetek a digitalizaci), kteří doposud působili jako neuvolnění a měli nárok na odměny v řádech jednotek tisíc Kč do maximální výše 9 323 Kč dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Nově si předsedové těchto tří výborů přijdou na měsíční odměny sahající k několikanásobku průměrné mzdy ve Zlínském kraji. Toto navyšování uvolněných míst pro politiky vládnoucí koalice přijde krajský rozpočet navíc o 25 000 000 Kč oproti minulému volebnímu období.

Nemyslíme si, že je správné, aby v době, kdy podnikatelé, živnostníci, provozovatelé podniků, umělci a spousta dalších bojuje o přežití, kvůli následkům opatření proti šíření covidu-19, docházelo k vytváření nových uvolněných pozic pro politiky.

„První krok nové krajské reprezentace znamená rozdat navíc 25 miliónů korun z krajského rozpočtu na platy politiků. Oproti stávajícím zvyklostem má Rada Zlínského kraje dva nové náměstky a tři nová uvolněná místa pro předsedy výborů. Považuji za důležité zmínit, že osm členů z devítičlenné rady a tři další předsedové výborů budou vykonávat uvolněnou funkci, jedná se o jejich nové pracovní zařazení. V této době, kdy v kraji roste nezaměstnanost = lidé přicházejí o práci, podnikatelé jsou nucení zavírat, klesá průměrný plat, se jedná o naprosté odtržení od reality, od občanů, kteří jim dali u voleb svou důvěru… První krok nové koalice mě zaskočil a jsem zklamaný,“ komentuje situaci místopředseda krajské organizace TOP 09, Milan Baroň.

Abychom jen nekritizovali. 25 000 000 Kč, které budou „projedeny“ novou koalicí ve Zlínském kraji by se daly využít smysluplně a koncepčně. V době, kdy jsou krajem zřizované školy nuceny fungovat na režimu distanční výuky, mohly být tyto peníze využity na nákup vybavení pro děti z rodin, které si to nemohou dovolit nebo na podporu kultury či profesionálního sportu ve Zlínském kraji. Jeden konkrétní příklad za všechny. Oddíl vzpírání TJ Holešov odvádí dlouhodobě výbornou práci s mládeží a momentálně se v jejich klubu nachází pět reprezentantů ČR (jeden v mužské kategorii a čtyři z mládežnických kategorií). Bohužel podpora od Zlínského kraje je zanedbatelná a naprosto nedostatečná na to, aby byla těmto reprezentantům ČR, a hlavně Zlínského kraje, umožněna adekvátní příprava na závody té nejvyšší úrovně, ať už v naší republice nebo za hranicemi. Podpora profesionálního sportu ve Zlínském kraji je podstatně nižší, než je tomu v jinde v ČR.

Dnes jsou to přesně dva týdny od voleb do krajských zastupitelstev. Dali jste nám vaši důvěru a TOP 09 má opět po čtyřech letech zastoupení v Zastupitelstvu Zlínského kraj. Povolební vyjednávání nás odsunulo do opozice a my jsme našim voličům slíbili, že budeme opozicí věcnou a objektivní, a tak činíme.

V pátek 16.10.2020, došlo k podpisu koaliční smlouvy. Zástupci ANO, Pirátů, ODS a ČSSD ve Zlíně podepsali koaliční smlouvu (více o koalici a rozdělení gescí mezi jednotlivými subjekty naleznete například zde: https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/podepsano-na-svete-je-nova-koalicni-smlouva-20201016.html).

autor: Martin Neřád, krajksý manažer