25. 6. 2010

Včerejší den, tedy 24. červen 2010, byl posledním, kdy se každý mohl vyjádřit v připomínkovém řízení k procesu EIA k záměru známém pod názvem „Plán likvidace I. etapy hliniště v dobývacím prostoru Vážany“, který je spojen s navážením materiálu popílek Otosan 2 do města Kroměříže. Dle některých studií se jedná o neškodný materiál. Existují ovšem i výzkumu, které popílek Otosan 2 považují za nebezpečný a jeho skladování v prostoru bývalé cihelny Vážany za škodlivé životnímu prostředí a především lidskému zdraví.

Většina obyvatel města Kroměříže s tímto záměrem nesouhlasí a snaží se navážení popílku Otosan 2 zabránit. Do tohoto snažení se zapojila i TOP 09 Kroměříž, která na toto téma dlouhodobě upozorňovala, přičemž při tomto úsilí využívala i internet a komunitní sítě Facebook. Právě díky síti Facebook byl osloven předseda MO TOP 09 Kroměříž, Emil Sedlařík, Jr., aby poskytl rozhovor místnímu týdeníků. Toto zviditelnění problému považujeme za velký úspěch a věříme, se přispěje k zamítavému rozhodnutí Báňského úřadu.

MO TOP 09 Kroměříž

 

KROMĚŘÍŽ / Proti navážení Otosanu 2 do prostoru vážanské cihelny protestují lidé prostřednictvím několika petic. Další odpůrce popílku sdružuje na internetovém Facebooku skupina, kterou založil Emil Sedlařík Junior.

** Založil jste skupinu Řekněme radioaktivnímu popílku v Kroměříži rázné a jasné NE! Proč?

Osobně mám tu zkušenost, že jeden hlas, byť se ozve dosti radikálně, toho příliš nevykřičí. Právě Facebook umožňuje sdružit více osob se stejným názorem, přičemž hlas takto smýšlejících lidí je již mnohem složitější přeslechnout.

** Co Vás vůbec k založení skupiny vedlo?

Především radikální nesouhlas s navážením popílku do prostor bývalé cihelny ve Vážanech. Není to jen nesouhlas můj, ale i mnoha lidí v okolí.

** Má skupina takový ohlas, jaký jste očekával?

Vzhledem k tomu, že skupina neexistuje ani týden a bez jakékoliv placené propagace sdružuje již přes sto padesát osob, považuji toto množství za úspěšné. Ale co je hlavní, nepřidávají se do skupiny jen lidé, kterých se tato problematika bezprostředně týká, tedy obyvatelé místní části Vážany, i když je jich většina, nýbrž i lidé z jiných měst a obcí Moravy i celé České republiky. Ti všichni jsou proti tomu, aby se u Kroměříže začal navážet popílek.

** Jak moc se Vás problém navážení popílku týká?

Dotýká se mne bezprostředně, jelikož žiji přímo ve Vážanech a vím tedy, jak se cítí všichni ti, kterým by za domem mělo vyrůst skladiště popílku Otosan 2.

** Co konkrétně Vám na projektu rekultivace cihelny vadí?

Řekněme, že i to samotné slovo rekultivace. Pod rekultivací si totiž nepředstavuji navážení nebezpečného materiálu, které by mělo trvat více než dvě desetiletí. Lidé, kteří žijí u bývalé cihelny by mohli již dnes vyprávět o enormní prašnosti a zdravotních problémech. Popílek Otosan 2 se jistě musí někde uskladnit, ale nemůže to být v bezprostřední blízkosti obydlených sídel, jakými jsou Vážany a sídliště Zachar.

** Seznámil jste se už s posudkem, který hodnotí vliv diskutovaného projektu na životní prostředí?

Seznámil jsem se s tímto posudkem stejně tak, jako jsem se seznámil i s výsledky předchozího, které byly diametrálně odlišné. Jeden z nich potvrdil, že popílek Otosan 2 obsahuje radioaktivní a tedy rakovinotvorné látky.

** Teď čeká projekt připomínkové řízení a pak ještě veřejné projednávání. Teprve po tom všem bude rozhodovat Báňský úřad, zda navážení dovolí. Počítáte i s variantou, že podnikatel Mesenský toto povolení dostane?

Věřím, že se to nestane, ale pokud bych tomu věřil bezmezně, pak bych nejspíše nezakládal skupinu na Facebooku. Pokud by se Báňský úřad vyjádřil kladně, zvedla by se v Kroměříži jistě ještě větší vlna nevole než nyní. V tomto případě bych se nejen já pokusil všemi dostupnými a právně korektními prostředky navážení popílku zabránit, například ve spolupráci s radnicí města Kroměříže či přenesením tématu na půdu parlamentu. Na lehání si před kola projíždějících nákladních automobilů či jinou formu protestních akcí je ovšem ještě brzy.

Tereza Verbíková

Týdeník Naše adresa Kroměřížsko, 14. 6. 2010

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme