Pokud chceme přitáhnout investory, musíme vše promýšlet

6. 3. 2012

Zadíváme-li se na srovnání stavu obsazenosti průmyslových zón v Holešově a v Lukově, pak shledáme, že nás něco musí zarazit. Skóre je jednoznačně příznivé pro Lukov v poměru 5 : 1. Je to zajímavé srovnání, trochu na první pohled překvapivé, vrtá nám hlavou, proč malá zóna velikosti přibližně 7 hektarů v obsazenosti poráží 360 hektarovou za 1,6 mld.?

Co jsme si slibovali od Holešova, co nás vedlo k tak velké investici, jaká očekávání Zlínský kraj měl? Odpověď dostaneme, když si zalistujeme v Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020. Píše se zde, že v Holešově vznikne koncentrovaná zóna s přítomností silného strategického partnera. Silná společnost s jasnou strategií, osvědčeným know-how, kapitálově a finančně dostatečně silná – špičkový zástupce ve svém oboru. Jako měřitelný indikátor úspěšnosti je stanoven ukazatel HDP Zlínského kraje, který by měl být do poloviny druhé dekády vlivem efektivního využití zóny vyšší přibližně o 0,6 - 0,8% - než v případě, že by zóna neexistovala. Krásná vize, která se ale bohužel zatím nenaplnila a je otázkou a reálným rizikem, zdali v dohledné době vůbec.

Nechci být soudcem, prvotní záměr a myšlenka Holešova je jistě dobrá, ale problém je v tom velkém a silném partnerovi. Ten prostě není... Myslím, že nápad na výstavbu přišel trochu pozdě, to když se montovny začaly stěhovat na východ... A příklad Lukova jen potvrzuje, že lépe než jedna velká zóna je mít řadu menších a po celém území kraje. Také se tomu říká diverzifikace rizik.

A tak co teď s tím? Ukazuje se, že získat velkého a bohatého není tak snadné, když i CzechInvest si neví rady... Raději se tedy zaměřme na menší, ale realističtější projekty, které nám v konečném důsledku mohou přinést stejný užitek.

Bude to chtít asi ještě moc a moc práce, než se Holešov zaplní, Krajské zastupitelstvo by mělo ustanovit krizový management, který by situaci řešil z tohoto pohledu, protože každý den, kdy se nic neděje - tráva v Holešově roste, pak se kosí - stojí nás všechny hromadu peněz...

Opomíjenou příčinou neobsazenosti Holešovské zóny a také hospodářského zaostávání našeho kraje - měřeno HDP na hlavu - je také špatná dopravní dostupnost. Snazší a rychlejší doprava by pomohla nejen Holešovu, ale celému kraji. A to stojí za to, aby to byla do dalších let naše priorita.

 

Mgr. Evžen Uher

předseda TOP 09 ve Zlínském kraji

6. 3. 2012, Zlín