Peštuka: Zasadili jsme několik stromů u Medkových rybníků v Kroměříži

2. 5. 2021

V pátek 30. dubna 2021 se nám (kroměřížské TOP 09, zástupci místních obyvatel Jirkovi Tesařovi a městu Kroměříž) společně podařilo zasadit několik stromů (duby, jilmy a topoly osiky) u Medkových rybníků v Kroměříži, a částečně vyčistit od odpadků a největších větví přilehlý Wolfův splávek. Stromy jsme vysadili po dohodě s rybáři z Moravského rybářského svazu z.s., pobočného spolku Kroměříž. Medkovy rybníky jsou velmi cennou mokřadní lokalitou v místě dvou bývalých štěrkopískoven, která se nachází na území města Kroměříže. Jedná se o významný přírodní prvek v urbánně silně ovlivněné krajině.

Snahou současného vedení města je připravit takový návrh územního plánu, který umožní větší propojení mezi Medkovými rybníky a Evropsky významnou lokalitou Stonáč, která se nachází zhruba půl kilometr vzdušnou čarou. Stejně tak má nový návrh územního plánu umožnit vybudování nové komunikace podél železnice pro nákladní dopravu z většiny průmyslových a zemědělských areálů (mimo ulici Bílanská), která dlouhodobě obtěžuje místní obyvatele hlukem a emisemi. Napojení této komunikace na ulici Jožky Silného by mělo samozřejmě být co nejdále od Medkových rybníků.

Při sázení zeleně bylo možné slyšet neustálý hluk z okolních výrobních podniků. I když se tento problém v dané lokalitě určitě nepodaří vyřešit zcela, mělo by se město ve svých plánech vážně zabývat i tím, jak hluk v okolí rybníků snížit. V minulém volebním období se konaly i kulaté stoly, kde bylo řešení hluku navrhováno, ale jak je vidět či lépe slyšet, samotný kulatý stůl, pokud na něj nenavazují žádné konkrétní kroky, nic nepřinese.

Na závěr bych chtěl požádat místní obyvatele a všechny ty, kteří mají Medkovy rybníky rádi. Hlídejme si tuto lokalitu před bezohlednými návštěvníky. Bohužel jsme zaznamenali i zeleň poničenou (ulomené mladé stromky v kmeni), množství odhozených odpadků jako jsou plechovky od piva, igelitové sáčky a tašky, polystyren (dokonce celé tabule), odhozené nedopalky od cigaret a další. Smutným příběhem je i tzv. zpevňování břehů Medkových rybníků stavebním materiálem některými místními obyvateli. Mějme odvahu říci těmto krátkozrakým spoluobčanům a vandalům dost. Budeme tak mít v rámci města místo, kde je radost přijít a těšit se z přírody, která nás stále má co učit.

Vít Peštuka, místostarosta Kroměříže.

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme