Peštuka: V Kroměříži vzniká nový denní stacionář pro handicapované

12. 5. 2021

V Kroměříži vzniká nový denní stacionář pro klienty starší 15 let s těžkým zdravotním postižením, včetně poruch autistického spektra a odlehčovací pobytová služba pro děti od 9 do 18 let.

"Pomoc a podpora rodin a osob, které pečují o své děti a zdravotně těžce postižené příbuzné, je pro mě osobně a celé vedení města Kroměříže prioritou. Rodiče a příbuzní osob, o které se starají s láskou a celoživotním nasazením, si potřebují odpočinout, zařídit si své věci na úřadech, nakoupit nebo třeba odlehčit v péči o blízké po dobu dovolené," říká místostarosta Kroměříže Vít Peštuka, který má sociální oblast ve své gesci.

Odlehčovací služba navazuje na odlehčovací terénní službu „Chůvičky“. Rekonstrukce pavilonu L v Domově pro osoby se zdravotním postižením Barborka by měla být hotová do konce prázdnin. Celková investice činí 10 milionů korun.

Martin Neřád, krajský manažer

Štítky