× Pohněme s tím. Společně!

Peštuka: S novým lídrem přicházejí i nové výzvy pro TOP 09

29. 11. 2017

(komentář k projevu nového předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila)

Projev Jiřího Pospíšila na celostátním sněmu mě v několika ohledech potěšil. Byl jednoznačně srozumitelný v tom, jak vnímá TOP 09: 1. jako stranu, která není populistická, 2. jako stranu pravicovou a 3. jako stranu, která, přes všechny výhrady k fungování EU, je zcela jednoznačně proevropská.

Souhlasím i s cíli naší strany pro nejbližší období: 1. práce se členskou základnou včetně získávání nových členů, práce s příznivci a sympatizanty TOP 09 a 2. komunální volby. Ve vztahu ke komunálním volbám nový předseda správně připomenul, že sice neexistuje zázračný recept, ale je třeba začít s přípravou na komunální volby co nejdříve.

Klíčová bude také naše schopnost spolupracovat s dalšími, nám programově blízkými stranami. Dále bude důležité, abychom měli odvahu, a to i navzdory některým složitým zkušenostem z minula, které jsme zažili i v našem Zlínském kraji, otevřít své kandidátky pro lidi, kteří sice nejsou členy naší strany, ale jsou v regionu osobnostmi, které mají uznání. Při oslovování nových regionálních osobností nabídl předseda Jiří Pospíšil svou ruku. Na základě předchozích zkušeností s ním, jsem si jist, že to nebyl slib planý a své slovo v tomto ohledu dodrží.

Delegátům rovněž připomněl, že je s regiony spjat i v době, kdy vykonává práci europoslance, a to více, než by se dalo od průměrného europoslance očekávat.

Na další cestu, jejíž nový začátek označily některé osobnosti sněmu jako redesign – dle Miroslava Kalouska či Markéty Pekarové Adamové, nebo jako obrození – dle Jiřího Pospíšila, se vydáváme sice s novým vedením, ale naše hodnoty neměníme. Obrození bych viděl především ve změně stylu nikoliv nutně obsahu politické komunikace. Vyjádřil bych ji souslovím postupná proměna. Ne změna, protože nic a nikoho neodstraňujeme, ale jde nám o proměnu světa pokleslé politické kultury, proměnu inspirovanou křesťanským vtělením. Proměnu směrem k hlubšímu politikově gentlemanství. Je to nepochybně nikdy nekončící proces obnovy toho dobrého, co v nás je, a co i bylo TOP 09 vtěleno do jejích základů.

To je důležité poselství pro ty, kdo se obávají, že TOP 09 začíná ztrácet jak na přitažlivosti, tak na svém konzervativním charakteru. Respekt k hodnotám TOP 09 vyjádřených v hodnotovém desateru TOP 09 se odrazil i v projevu nového předsedy, který označil naše politické konkurenty nikoliv jako naše nepřátele, ale jako naše oponenty či kolegy. To mi připomnělo v minulosti zhusta opomíjený článek 3 našeho hodnotového desatera, který říká, že: „Jazyk naší politické argumentace, jakož i realizace naší politiky vychází z předpokladu, že politický konkurent není náš nepřítel (kterého je třeba ničit), ale partner, který jedná se stejnou společenskou odpovědností jako my. Hrubost, s níž se v dnešní tuzemské politice setkáváme, odrazuje veřejnost od důvěry v účelnost politikova jednání. Prosazování politických cílů hrubostí a zlovolným osočováním odmítáme."

Naději na změnu stylu komunikace mezi politiky, kterou by vnesli zástupci reprezentující značku TOP 09, ale i mezi námi samotnými uvnitř strany, vidím na obzoru. Jak ve svém projevu, ve kterém se věnoval dvěma základním hodnotám, tradici a odpovědnosti, zmínil náš delegát za Zlínský kraj Miloš Vavrečka: „Když si podržíme odkaz těch, co žili statečně před námi, tak, že jsme a budeme pro lidi společenstvím mužů a žen, kterým je spolu dobře.... Právě v tom, čím jsme osobití. Tradicí, která si váží svobody člověka, jeho názoru. Která vnímá skutečné potřeby lidí v oblasti sociální a duševní. Abychom ukázali, že politika je prostor pro spolupráci, pro vzájemný respekt, prostor, v němž si lidé naslouchají."

Těším se na více nadhledu a vtipu, který přinesl a stále přináší naší straně čestný předseda Karel Schwarzenberg. Zároveň doufám, že neztratíme nic z vrcholné politické strategie, kterou téměř vždy představoval bývalý předseda Miroslav Kalousek.

Vít Peštuka, předseda TOP 09 ve Zlínském kraji

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Vít Peštuka

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ZLÍNSKÝ KRAJ

J. A. Bati 5648 (budova 32)
760 01 Zlín

info@zln.top09.cz
telefon: +420 728577541

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Martin Neřád

Martin.Nerad@top09.cz

telefon: +420 728577541

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme