Peštuka: Kroměříži chybí sociální služba noclehárna

16. 5. 2021

V úterý, 11. května 2021, proběhlo společné jednání Rady Zlínského kraje a Rady města Kroměříže. Hlavním tématem byla podpora Podzámecké zahrady. Představitelé města i Zlínského kraje loni podepsali memorandum o spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým, které je majitelem zámku i Podzámecké zahrady, památek zapsaných na listině UNESCO.

Místostarosta Kroměříže Vít Peštuka (TOP 09) na společném jednání otevřel také problematiku sociální oblasti, konkrétně zmínil mezery ve financování práce s bezdomovci. 

"Na setkání s Radou Zlínského kraje jsem připomněl, kromě informace o přestavbě pavilonu L areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka pro stacionář a pobytovou odlehčovací službu, i ne vždy pozitivní důsledky toho, že se v našem městě nachází velká Psychiatrická nemocnice. Celá řada osob bez přístřeší, které nepochází z Kroměříže, prošla tímto zařízením. V současné době chybí Kroměříži sociální služba noclehárna, a tak musí město improvizovat v zimních měsících tzv. „nocležnou“, což není sociální služba a umožňuje přespání jen několika málo osobám, bez další doprovodné sociální práce. Požadavky kraje pro znovuobnovení služby noclehárny jsou, z pohledu personálního zajištění, přísnější než v okolních městech, jako jsou například Otrokovice a požadovaná služba by byla pro provozovatele finančně velmi náročná.

Kromě problematiky s noclehárnou potřebuje město Kroměříž začít systematicky pracovat s bezdomovci v terénu. Ani v této oblasti jsme se zatím nesetkali se vstřícností ze strany úředníků krajského úřadu. Je tedy před námi ještě velký kus společné práce, a já jen doufám, že tato návštěva přispěje minimálně k tomu, aby mělo město Kroměříž alespoň stejné podmínky pro spolufinancování sociálních služeb ve výše uvedených oblastech jako je mají jiné regiony a města," říká místostarosta Kroměříže Vít Peštuka

Martin Neřád, krajský manažer. 

zdroj: mesto-kromeriz.cz

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme