Operační programy pro rozvoj Zlínského kraje

2. 2. 2012

Minulý týden jsem byl na setkání starostů v Poslanecké sněmovně PČR, jehož součástí - mimo jiné – byla i informace o dosavadním projednávání nového dotačního plánovacího období na léta 2014 – 2020.

Na této prezentaci jsme byli seznámeni s tematickými okruhy, kterým budou dotační programy věnovány. Zaujaly mne – ve vztahu k hospodářské situaci našeho kraje – dva připravované operační programy. Jeden s pracovním názvem Mobilita, dostupnost, jehož cílem je podpora dobudování páteřních komunikací, dostupnost a udržitelná doprava a druhý Integrovaný rozvoj území, který si klade za cíl posílení konkurenceschopnosti regionů a posilování principu soudržnosti.

Tyto připravované programy jsou jakoby ušité přímo pro náš kraj. Nabízejí finanční pomoc na řešení problémů, které jsou příčinou toho, že náš kraj patří z hospodářského hlediska k nejslabším v ČR. Špatná dopravní dostupnost, malá dopravní otevřenost v historickém směru Jantarové stezky sever – jih. To je jedna z hlavních příčin malé konkurenceschopnosti regionu.

Proto by budoucí vedení kraje mělo věnovat velkou pozornost přípravě nového plánovacího období a hlavně být v roce 2014 důkladně projekčně připraven.

Evžen Uher

předseda TOP 09 ve Zlínském kraji

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme