Názor: Koncepce je zaměřená jen na dvě nemocnice

22. 11. 2011

Zlínsko chystá revoluci v nemocnicích. Péče bude kvalitnější, ale dál Změny v oblasti zdravotnictví a restrukturalizace lůžkové péče v krajských nemocnicích je určitě nezbytná a všichni logicky uvažující nemohou než souhlasit. Navrhované koncepci krajského zdravotnictví, kterou jsem měla možnost podrobně prostudovat, však vytýkám nepochopitelné tendenční zaměření na rozvoj pouhých dvou nemocnic. Naprosto postrádám klíč, podle kterého bylo takto rozhodnuto od zeleného stolu. Ve Zlínském kraji máme oproti jiným krajům (namátkou např. Středočeskému, Moravskoslezskému) výhodu velmi racionálního rozložení nemocnic – jedna nemocnice na „okres“, jedna nemocnice na více než 100 000 obyvatel, vzdálenosti mezi nemocnicemi cca 30–40 km. Nemocnice jsou schopny poskytnout občanům péči ve všech základních oborech. Historicky se v každé nemocnici v průběhu desítek let vyvinula skladba a úroveň oborů tak, aby pokrývala poptávku občanů po určitém typu péče.

Zcela konkrétním případem je skvělá úroveň oboru ORL v Kroměřížské nemocnici. Není to ale výsledek působení nějaké koncepce shora, nýbrž vliv prostředí, poptávky pacientů, pokroku vmedicíně a nepochybně také vliv dlouhodobé odborné amarketingové práce osvíceného přednosty, který je schopen komunikovat nejen napříč obory v nemocnici, ale také v rámci kraje. A díky tomu se v oboru ORL podařilo vysoce zefektivnit poskytování této péče v rámci kraje. Již nějakou dobu péči o hospitalizované v rámci ORL zajišťují v nemocnicích ve Zlíně a Kroměříži.

Nyní má nastat i v dalších oborech něco podobného. Ale striktním rozhodnutím shora, které nerespektuje konkrétní podmínky v daném místě. Například u oborů jako je ortopedie či urologiemůže vést k nenapravitelným škodám. Počínaje rozpadem týmů, které nemají perspektivu dalšího rozvoje, a konče úplným zánikem dosud velmi úspěšného segmentu péče v dané nemocnici, které je také zohledněno v platbách od pojišťoven či úpadkem celé nemocnice jako takové a narušením historicky dané racionální sítě nemocnic v kraji.

Zlínsky kraj nemá oproti jiným krajům výrazný přebytek akutních lůžek. Jejich výrazná redukce již proběhla v průběhu posledních 15 let. Celostátně zvažovaná redukce lůžek se dle odhadů MZd pohybuje pro ZK okolo 150. Její citlivé provedení v žádném případě dostupnost, kvalitu a efektivitu akutní lůžkové péče neohrozí. Zbytečně unáhlené a necitlivé redukování bez posouzení všech aspektů nahrává úvahám o redukci celých zdravotnických zařízení.

Navíc je to nahrávka zdravotním pojišťovnám tuto péči po vypovězení rámcových smluv letos na konci roku pro další období nenasmlouvat. Pokud budou teze zmiňované koncepce do důsledku naplněny, nijak to neprospěje zkrácení čekacích lhůt na některé typy operací. A ve Zlínském kraji patří k nejdelším v rámci celé republiky (např. implantace umělých kloubů).

MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA

ARO, Kroměřížská nemocnice

22.11.2011 | Mladá fronta DNES | Strana 3 | Kraj Zlínský

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme