Navrátil: Podpoříme školství a sport v kraji

13. 9. 2016

Důležitá je podpora učebních oborů a zvýšení jejich atraktivity pro studenty. Právě učební obory mají v kraji svoji historii už od dob Tomáše Bati. Jednoznačně musíme udržet současný systém školních zařízení - podporovat v provozu střední školy, udržet síť gymnázií a také zařízení speciálního školství. To znamená odborná učiliště a praktické školy.

Zasadíme se o optimalizaci sítě středních škol, s výhledem na zvyšování počtu technických oborů. Intenzivně podpoříme spolupráci mezi školami a příslušnými firmami, které nabízejí studentům budoucí zaměstnání. Zaměříme se na větší efektivitu v systému prospěchových stipendií. Prosadíme vyšší mzdy pedagogů.

Musíme podpořit i vysoké školství, které v kraji máme. Studenti po absolvování Univerzity Tomáše Bati odcházejí z kraje, protože je zde nic nedrží. Je třeba lépe připravit programy, které budou absolventy motivovat k tomu, aby zůstali ve Zlínském kraji. Nová pracovní místa nevytvoří politik. Vytvoří je lidé. Firmy nebo jednotlivci. A ty je potřeba v tomto snažení podpořit. Třeba tím, že vytvoříme Karierní centrum Zlínského kraje. Jeho hlavním úkolem bude motivace firem a koordinace stáží a praxí mezi školami a firmami.

Nedílnou součástí školství je i sport. Kraj se jako jedna z institucí podílí na jeho financování. Proto podpoříme modernizaci stávající a budování nové sportovní infrastruktury v kraji. Zaměříme se především na mládežnický sport, který má v našem kraji velký potenciál. Chceme investovat především do našich dětí a budoucích generací. Rovněž podpoříme rozvoj hromadného sportu pro všechny.

Vlastislav Navrátil, kandidát na hejtmana

zdroj: Náš Zlín, 13. 9. 2016

Štítky
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme