Najdou pacienti ve Zlínském kraji odbornou péči?

21. 11. 2011

Krajský úřad Zlínského kraje chystá restrukturalizaci zdravotnictví. Jejím výsledkem má být delší cesta pacienta k odbornému týmu lékařů, větší finanční náročnost na převozy pacientů a prodloužení čekacích lhůt. V konečném důsledku znamená centralizaci hlavních oborů do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a tudíž i přesun financí do tohoto centra se všemi důsledky pro ostatní nemocnice. Změna poznamená všechny nemocnice v kraji a také jejich pacienty.

Krajský úřad připravil pracovní verzi dokumentu, který navrhuje restrukturalizaci zdravotnictví Zlínského kraje. Realizace této koncepce by měla zajistit optimální péči o pacienty v našem kraji. Hlavní myšlenkou koncepce je vytvořit odborné týmy lékařů v jednotlivých nemocnicích. Co to znamená pro pacienty? Pacientům z periferních částí kraje se výrazně prodlouží dojezdová vzdálenost na odborná oddělení. A těmto oddělením se zvýší počet pacientů, na který nejsou kapacitně připravena (plán také počítá s redukcí lůžek v jednotlivých nemocnicích).

Většina „složitějších“ zákroků má být prováděna v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Dojde tedy k zvýšení tlaku na počet lůžek, k prodloužení čekací doby na operace, zvýší se počet lidí v čekárnách. Je totiž velmi pravděpodobné, že lékaři v sanitkách budou vozit všechny pacienty raději do Zlína, protože předem neznají závažnost onemocnění či úrazu.

Pro ostatní nemocnice totéž znamená úbytek pacientů, pokles příjmů a riziko likvidace. Zvýší se počet převozů sanitkami, což zajisté nebudou automaticky akceptovat plátci zdravotní péče – zdravotní pojišťovny. A je další otázkou, kdo určí, které zákroky jsou jednoduché a které složité?

Náš kraj je v republice jeden z mála, který má vytvořenu kvalitní a optimální síť nemocnic. Ta zajišťuje základní spektrum oborů, které je nutné k tomu, aby se pacientům dostalo kvalitní péče. Proto je spíše vhodné zamyslet se nad racionalizací a zefektivněním péče v jednotlivých nemocnicích, než dělat velké nevratné kroky, které do budoucna mohou znamenat likvidaci většiny nemocnic v kraji. Dopad na rovnováhu trojúhelníku - dostupnost, kvalita, efektivita - je  pak totiž více než předvídatelný.

 

Krajská expertní komise TOP 09 pro zdravotnictví

Garant za expertní komisi pro zdravotnictví:

prim. MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA

e-mail:MergenthalovaLenka@seznam.cz

 

Zlín, 21. 11. 2011

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme