Město Kroměříž finančně podpoří podnikatele poškozené pandemií koronaviru

22. 4. 2020

Kroměřížská radnice pomůže podnikatelům podnikajícím v pronajatých prostorách na území města, kterých se dotklo povinné uzavření provozoven na základě opatření vlády proti šíření nákazy koronavirem. Zastupitelé ve čtvrtek na jednání konaném videokonferencí schválili, že pro tyto účely uvolní tři miliony korun. „Žadatel může získat příspěvek ve výši jednoho měsíčního nájmu, a to až do maximální částky 20 tisíc korun,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.


Podpora je určena pro osoby samostatně výdělečně činné a pro podnikatelské subjekty, které mají provozovnu na území města Kroměříže a jejichž celkový obrat za minulé účetní období nepřekročil pět milionů korun. Nájemní smlouvu musí mít uzavřenou minimálně na rok a před datem 14. března 2020, kdy bylo vydáno usnesení vlády, které o uzavření provozoven rozhodlo. Náklady na nájemné se počítají bez záloh na energie a ostatní služby. Žadatel také nesmí mít nesplacené závazky vůči městu a jeho organizacím.


Vyplnit musí žádost, která je na internetové stránce https://kromeriz.grantys.cz, k ní přiložit kopii nájemní smlouvy, doklad o zaplacení nájemného před 30. březnem 2020 a čestné prohlášení. V něm potvrdí, že ke dni 13. března provozoval živnost uvedenou v žádosti a o den později musel provoz v ní na základě usnesení vlády přerušit, že jeho obrat v minulém účetním období nepřesáhl pět milionů korun, že není v nájmu v prostorách města, nemá nesplacené závazky vůči městu a jeho organizacím a že uvedené náklady na nájemné souvisí s jeho podnikáním.

„I malá pomoc je pomoc. Jsme si vědomi, že toto opatření nedokáže vyjít vstříc všem podnikatelům, ale jsem rád, že alespoň některým může město pomoci,“ dodává místostarosta Vít Peštuka.

„Žádosti bude možné podávat od pondělí 20. dubna do neděle 10. května. Naší snahou je, abychom žádosti rychle zpracovali, rada města o nich následně rozhodla a abychom peníze podnikatelům poslali na účty ještě během května,“ poznamenal místostarosta Vratislav Krejčíř. Vedení města již dříve deklarovalo, že jeho snahou je udržet v Kroměříži služby a obchody pro občany. Stejný názor měli i zastupitelé, návrh ve čtvrtek podpořili všichni přítomní.


Radnice už dříve rozhodla o odložení splátek nájemného podnikatelům, kteří působí v městských prostorách a jejichž činnost byla přímo dotčena omezením provozu v souvislosti s opatřeními státu proti šíření nákazy koronavirem. Radní schválili, že těmto subjektům, které si pronajímají nebytové prostory města za účelem provozování činností na základě živnostenského oprávnění, odloží splátky s platností od 1. dubna 2020 do doby ukončení nouzového stavu. Podle starosty se vedení města bude situací podnikatelů, kteří si pronajímají městské prostory, ještě zabývat.

„Poté, co proces přidělování příspěvků bude ukončen a bude vyhodnoceno, kolika malým podnikatelům na území města Kroměříže se podařilo v této fázi pomoci (včetně toho, zda uvolněná částka 3 milionů byla dle nastavených kritérií zcela vyčerpána), bude možné uvažovat nad případnými dalšími formami podpory drobných podnikatelů. Dalším vstřícným krokem ze strany města, o kterém uvažujeme, by mohlo být snížení poplatku nebo jeho odpuštění za zábor veřejného prostranství v případě zahrádek u restaurací, barů a podobných služeb,“ doplnil místostarosta Vít Peštuka.


Veškeré informace o programu najdou podnikatelé na tomto odkazu: https://koronavir.mesto-kromeriz.cz/program-podpory-podnikatelu/.

zdroj: mesto-kromeriz.cz, Jan Vondrášek